Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

ST3 Offshore wdroży restrukturyzację

Autor:  PAP/PSZ  |  09-11-2017 20:08
ST3 Offshore budująca fundamenty morskich farm wiatrowych rozpocznie wdrożenie programu naprawczego - poinformowała szczecińska spółka. Sąd Rejonowy w Szczecinie pozytywnie rozpatrzył wniosek dotyczący otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego firmy i wyznaczył nadzorcę sądowego.

  • Do najważniejszych zadań jakie stoją przed wyznaczonym nadzorcą sądowym będzie przygotowanie i realizacja postępowania układowego.
  • 80 proc. udziałów w ST3 Offshore ma od niedawna fundusz inwestycyjny Mars, który należy do PGZ.
  • O przejęciu kontroli nad spółką zdecydowały m.in. interesy należących do Marsa spółek bezpośrednio sąsiadujących lub kooperujących z ST3 Offshore.

Hale ST3 Offshore
Fot. mat. pras.

Jednocześnie zarząd spółki ST3 Offshore wycofał wniosek o upadłość.

"To dla nas bardzo dobra informacja" - ocenił prezes zarządu ST3 Offshore Andrzej Czech. "Złożony przez obecny zarząd wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego został dobrze oceniony przez sąd, który przychylił się także do wyznaczenia zaproponowanego przez nas nadzorcy sądowego" - oznajmił.

Do najważniejszych zadań jakie stoją przed wyznaczonym nadzorcą sądowym będzie przygotowanie i realizacja postępowania układowego. Plan restrukturyzacji przedsiębiorstwa oraz spis wierzytelności ma zostać zaktualizowany i przedstawiony sądowi.

"Firma na etapie rozpatrywania wniosku o restrukturyzację spłaciła 50 proc. wymagalnych wierzytelności. Do osiągnięcia pełnej stabilizacji sytuacji spółki konieczne jest zawarcie układu z wierzycielami" - zapewnia ST3 Offshore. Jak informuje, przyjęte rozwiązanie "pozwoli na systematyczne wywiązywanie się z pozostałych należności według ustalonych terminów i zasad oraz na kontynuowanie działalności w przyszłości, szczególnie w perspektywie lat 2020-2030, kiedy to planowane są znaczące inwestycje w farmy wiatrowe w rejonie Morza Północnego oraz Bałtyku, w tym budowa polskich farm wiatrowych".

Na początku października br. podpisano akty notarialne, na mocy których kontrolowany przez Polską Grupę Zbrojeniową fundusz inwestycyjny Mars objął blisko 80 proc. udziałów w ST3 Offshore.

Obecnie zmieniona umowa zapewnia Funduszowi pełną kontrolę operacyjną nad spółką. Duński koncern DONG Energy, belgijsko-holenderski GeoSea, niemiecko-szwajcarskie konsorcjum banków i ubezpieczycieli, niemiecki fundusz inwestycyjny VTC oraz polski fundusz MARS wynegocjowały porozumienie, dzięki któremu ST3 Offshore będzie mogło kontynuować produkcję oraz przeprowadzić restrukturyzację.

O przejęciu kontroli nad spółką zdecydowały m.in. interesy należących do Marsa spółek bezpośrednio sąsiadujących lub kooperujących z ST3 Offshore, czyli MSR Gryfia, Szczecińskiego Parku Przemysłowego oraz Energomontażu Północ-Gdynia. Duże znaczenie miało również odzyskanie możliwości uregulowania zobowiązań wobec szczecińskich podwykonawców, których działalność jest korzystna dla MSR Gryfii i SPP - podał Mars.

Kontrola nad ST3 Offshore leży w interesie Polskiej Grupy Zbrojeniowej, gdyż - gdyby zapadła tego typu decyzja - infrastruktura spółki mogłaby zostać wykorzystana do produkcji okrętów podwodnych w ramach programu Orka - można przeczytać w informacji MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Przejęcie większościowego pakietu udziałów i kontroli nad ST3 Offshore jest zgodne z realizowaną przez PGZ SA strategią rozwoju i konsolidacji aktywów przemysłu morskiego.

Mars Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych jest funduszem zarządzanym przez MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Fundusz zarządza portfelem większościowych udziałów akcji w 15 spółkach niepublicznych. Wśród nich są spółki z sektora remontu i budowy statków oraz budowy konstrukcji stalowych offshore, producent kotłów energetycznych oraz spółki, których głównymi aktywami są nieruchomości.

Fabrykę fundamentów morskich elektrowni wiatrowych wybudowano w Szczecinie za 500 mln zł, z czego ponad 123 mln to dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jej tereny objęto statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Podstrefa Szczecin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec). Wcześniej w spółce Bilfinger Mars Offshore udziały miał niemiecki koncern Bilfinger - Bilfinger Marine & Offshore Systems (62,5 proc.) i Mars (37,5 proc.).

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018