Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Orlen sfinalizował duży program inwestycyjny

Autor:  wnp.pl (PA)  |  10-11-2017 12:16  |  aktualizacja: 10-11-2017 12:21
W ciągu ostatnich siedmiu lat PKN Orlen przeznaczył ponad 1,4 mld zł na inwestycje energetyczno-ekologiczne, umożliwiające zwiększenie potencjału wytwórczego w produkcji ciepła i energii elektrycznej zakładowej elektrociepłowni w Płocku.

  • PKN Orlen zakończył siedmioletni program unowocześniania swojej zakładowej elektrociepłowni, o wartości ponad 1,4 mld zł.
  • Ostatnim etapem programu była zakończona właśnie budowa turbozespołu parowego TG7 o mocy 70 MWe, kosztem ok. 100 mln zł.
  • W efekcie moc tej największej w Polsce elektrociepłowni zakładowej zwiększyła się do 415 MWe. Jej łączna moc cieplna to 2149 MWt.

Po modernizacji zakładowa elektrociepłownia PKN Orlen w Płocku ma moc 415 MWe i 2149 MWt.
Fot. mat. prasowe

Płocki koncern przekonuje, że zastosowanie najnowszych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska spowodowało zmniejszenie o ponad 90 proc. emisji związków dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu z zakładowej elektrociepłowni. W ciągu ostatnich siedmiu lat zrealizowanych zostało w sumie sześć inwestycji na sumę ponad 1,4 mld zł.

Elektrociepłownia Orlenu w Płocku ma największą moc ze wszystkich elektrociepłowni zakładowych w Polsce, a jednocześnie jest jedną z największych tego typu jednostek w Europie. Jej łączna moc elektryczna po uwzględnieniu TG7 wzrosła do 415 MWe, a łączna moc cieplna to 2149 MWt.

Obecnie elektrociepłownia zabezpiecza potrzeby zakładu produkcyjnego PKN Orlen w Płocku oraz odbiorców zewnętrznych. Dostarcza zakładowi 100 proc. ciepła w parze oraz ok. 70 proc. energii elektrycznej. Pozostała część zapotrzebowania na energię zostanie zabezpieczona przez produkcję z nowo zbudowanego bloku gazowo-parowego. EC pokrywa także w 85 proc. zapotrzebowanie na wodę grzewczą miasta Płock.

Realizacja programu inwestycyjnego rozpoczęła się w 2010 roku od budowy najnowocześniejszego kotła parowego wykorzystywanego w energetyce przemysłowej, o mocy 300 MWt (K8). Kolejne inwestycje to m.in. modernizacja pompowni paliw w celu podniesienia standardu magazynowania i przetłaczania różnych gatunków paliwa, budowa instalacji mokrego odsiarczania spalin, zabudowa elektrofiltrów oraz budowa instalacji katalitycznego odazotowania, na poszczególnych kotłach. Inwestycje pozwalają na zwiększenie potencjału spalania w kotłach zakładowej elektrociepłowni oleju opałowego pochodzącego z przerobu różnego gatunku ropy naftowej.

Ostatnim z etapów była budowa turbozespołu parowego TG7 o mocy elektrycznej 70 MWe. Inwestycja wraz z infrastrukturą „pod klucz” warta 100 mln zł została przekazana do eksploatacji w terminie zgodnym z zawartą umową. Wykonawcą była firma Doosan Škoda Power. Zabudowa turbozespołu wpływa na zwiększenie potencjału produkcji energii elektrociepłowni oraz przede wszystkim na poprawę sprawności jej wytwarzania. Sprawność energetyczna TG7 stanowi jedną z najwyżej osiągalnych sprawności w energetyce przemysłowej i wynosi ok. 85 proc.

Orlen zapowiada, że w kolejnych latach w obszarze zakładowej EC planowane jest przeprowadzenie modernizacji obecnie eksploatowanych turbozespołów, modernizacji systemu elektroenergetycznego oraz kontynuowanie działań wpływających na poprawę efektywności energetycznej wytwarzania i dystrybucji ciepła oraz energii elektrycznej.

Przypomnijmy, że spółka w zakresie inwestycji energetycznych realizuje także budowę bloku gazowo-parowego w Płocku. Produkcja energii elektrycznej oraz cieplnej z nowej jednostki o mocy elektrycznej ok. 600 MWe i cieplnej 520 MWt, ma ruszyć na przełomie 2017 i 2018 roku. Budżet inwestycji to 1,65 mld zł.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018