Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

ArcelorMittal: stal traci w trzecim kwartale

Autor:  wnp.pl (PIM)  |  10-11-2017 15:49  |  aktualizacja: 10-11-2017 16:21
Trzeci kwartał roku okazał się słabszy dla ArcelorMittal, zwłaszcza w segmencie stalowym. Po trzech kwartałach roku koncern ma jednak wciąż wyniki znacznie lepsze niż przed rokiem.

  • Za trzy kwartały wynik EBITDA wyniósł 6,267 mld dolarów, co stanowi wzrost o 36,4 proc. rok do roku.
  • W trzecim kwartale segment wydobywczy był bardziej dochodową częścią działalności ArcelorMittal niż segment stalowy.
  • Stal traci szczególnie na rynku europejskim i w USA.

W trzecim kwartale segment wydobywczy był bardziej dochodową częścią działalności ArcelorMittal niż segment stalowy.
Fot. Andrzej Wawok

 Wysyłka stali osiągnęła w trzecim kwartale poziom 21,7 mln ton, co stanowi wzrost o 1,0 proc. w porównaniu do drugiego kwartału. W ujęciu rok do roku odnotowano wzrost o 6,8 proc. Wysyłka stali za dziewięć miesięcy 2017 roku wyniosła 64,2 mln ton, o 0,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wysyłka rudy żelaza wyniosła w trzecim kwartale 15 mln ton (wzrost o 8,1 proc. rok do roku), z czego 9,1 mln ton rudy żelaza wysłano po cenach rynkowych (wzrost o 12,3 proc. rok do roku). Wysyłka rudy żelaza po cenach rynkowych za 9 miesięcy 2017 r. wyniosła 27,2 mln ton, co stanowi wzrost o 6,8 proc. w ujęciu rok do roku.

Wartość sprzedaży w trzecim kwartale wyniosła 17,639 mld dolarów, a po trzech kwartałach sięgnęła 6,267 mld dolarów. Przed rokiem wyniki te wynosiła odpowiednio14,523 mld dolarów i 42,665 mld dolarów.

Zysk operacyjny osiągnął w trzecim kwartale wartość 1,2 mld dolarów wobec 1,4 mld dolarów w drugim kwartale. W ujęciu rok do roku odnotowano wzrost o 2,5 proc.

Wskaźnik EBITDA za trzeci kwartał 2017 r. wyniósł 1,9 mld dolarów wobec 2,1 mld dolarów w drugim kwartale. W ujęciu rok do roku odnotowano wzrost o 1,5 proc. Za trzy kwartały wynik EBITDA wyniósł 6,267 mld dolarów, co stanowi wzrost o 36,4 proc. rok do roku.

Zysk netto w trzecim kwartale 2017 r. wyniósł 1,2 mld dolarów, co stanowi wartość mniejszą niż 1,3 mld dolarów osiągnięte w drugim kwartale 2017 r., jednak przewyższa 0,7 mld dolarów osiągnięte w trzecim kwartale 2016 r.

W trzecim kwartale bardziej dochodową częścią działalności ArcelorMittal okazało się wydobycie rudy żelaza. Podczas gdy EBITDA na tonie wyniosło średnio 89 dolarów,  w przypadku samej stali sięgnęło tylko 73 dolarów. W obu przypadkach to mniej niż przed rokiem, ale na stali spadek jest większy. Po trzech kwartałach EBITDA na tonie jest jednak w obu wypadkach wyższa niż rok temu i wynosi odpowiednio 98 dolarów i 80 dolarów.

Według ArcelorMittal powodem spadku rentowności stali w trzecim kwartale, mimo zwiększenia jej dostaw, był negatywny stosunek cen do kosztów. Dziesięcioprocentowy wzrost cen rudy poprawił natomiast rentowność segmentu wydobywczego koncernu.

- Korzystne warunki rynkowe przyczyniły się do kolejnego solidnego wyniku kwartalnego. Wskaźnik EBITDA za pierwsze dziewięć miesięcy uległ znacznej poprawie w ujęciu rok do roku. Warunki operacyjne w dalszym ciągu ulegają poprawie, a kluczowe wskaźniki - w tym ważony wskaźnik PMI opublikowany przez ArcelorMittal – sprawiają, że perspektywy dla roku 2018 prezentują się korzystnie - uważa Lakshmi N. Mittal, prezes i dyrektor generalny ArcelorMittal.

Dobre warunki operacyjne wspomagają spółkę zwłaszcza w regionie ACIS (Afryka i kraje WNP), gdzie zwiększenie dostaw i korzystny stosunek cen do kosztów pozwoliły zwiększyć EBITDA o 37,5 proc. W Brazylii dostawy także w górę, ale koszty także, co sprawiło, że EBITDA pozostało na niezmienionym poziomie.

W Europie do trzyprocentowego spadku dostaw dołożył się niekorzystny stosunek kosztów do cen i EBITDA spadła o 9,9 proc. Niemal dwudziestopięcioprocentowy spadek EBITDA zanotowano natomiast w krajach NAFTA, choć tam nieco wzrosły wolumeny dostaw.

W Europie realizacja strategicznego Planu Działań 2020 to poprawa efektywności, a także zwiększenie produktywności poprzez digitalizację. W USA rozpędza się zakład w Calvert, który osiągnął 90 proc. wykorzystania mocy. W innych zakładach Zamknięto jednak część linii i wygaszono jedną ze stalowni.

- Jesteśmy zadowoleni z naszych postępów, jednak należy pamiętać, że działamy na wysoce konkurencyjnym globalnym rynku, który charakteryzuje się nadmiernym poziomem produkcji oraz wysokim poziomem importu. Wdrażanie naszego strategicznego Planu Działań 2020 pozostaje zdecydowanym priorytetem i udaje nam się w tym względzie osiągać znaczące postępy - uważa Lakshmi N. Mittal.

ArcelorMittal przekonuje, że sytuacja rynkowa jest korzystna. Warunki popytowe pozostają dobre, a marże na produkty stalowe pozostają na zadowalającym poziomie.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018