Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Miliardowe zyski PGNiG

Autor:  wnp.pl (Dariusz Malinowski)  |  13-11-2017 09:01  |  aktualizacja: 13-11-2017 09:33
To były świetne trzy kwartały największej polskiej firmy gazowej. Przez dziewięć miesięcy 2017 roku Grupa Kapitałowa PGNiG poprawiła wszystkie główne wskaźniki finansowe. Grupa na czysto zarobiła 2,5 mld zł. Zanotowała także świetną sprzedaż gazu w trzecim kwartale.

  • PGNiG zanotował w trzecim kwartale rekordowy wzrost sprzedaży gazu.
  • Słabsze wyniki segmentu Obrotu i Magazynowanie z powodu rosnących cen ropy naftowej i gazu.

Fot. mat. pras.

– Poprawa wyników to efekt konsekwentnej realizacji strategii, którą GK PGNiG przyjęła na początku tego roku. Dywersyfikujemy źródła dostaw surowca i bierzemy udział w przedsięwzięciach o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, a równocześnie zwiększamy przychody i zyski z działalności – powiedział Piotr Woźniak, prezes PGNiG.

Jak wyglądały wyniki finansowe największej polskiej spółki gazowej?

Po trzech kwartałach przychody ze sprzedaży wyniosły 24,89 mld zł wobec 23,05 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku (wzrost o 8 proc.). Wzrosły również koszty operacyjne, które wliczając amortyzację wyniosły 21,63 mld zł (4 proc. rok do roku), co miało związek przede wszystkim z wyższymi kosztami pozyskania gazu. To jednak nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę że w ostatnich miesiącach ceny gazu rosły.

Mimo to spółka poprawiła zarówno wynik EBITDA, jak i zysk operacyjny oraz netto. Wynik EBITDA wzrósł o 23 proc. (do 5,26 mld zł), a EBITDA po oczyszczeniu z efektów zdarzeń jednorazowych wzrósł rok do roku o 3 proc. i wyniósł 5,14 mld zł. Zysk operacyjny zwiększył się o 41 proc. do 3,26 mld zł, a zysk netto wyniósł 2,47 mld zł wobec 1,63 mld zł po trzech kwartałach 2016 roku. Łączna sprzedaż gazu ziemnego całej Grupy wzrosła o 11 proc. tj. do 18,8 mld m sześc. z 16,9 mld m sześc. gazu.

– Rośnie również sprzedaż gazu. Trzeci kwartał, który jest zazwyczaj ciepłym, wakacyjnym i tradycyjnie w gazownictwie statycznym okresem, bardzo pozytywnie nas w tym roku zaskoczył. Według naszych analiz nie zdarzyło się jeszcze w historii, żeby w tym właśnie kwartale pojemność rynku w Polsce zwiększyła się aż o 300 mln m sześc. gazu rok do roku. Wskazuje to na fundamentalne zmiany na rynku – zapotrzebowanie na gaz gwałtownie rośnie wskutek wzrostu gospodarki – dodał Piotr Woźniak.

Jaki wpływ na wyniki PGNiG miały poszczególne segmenty?

Największy udział w przychodach Grupy Kapitałowej PGNiG po trzech kwartałach 2017 roku miał segment Obrót i Magazynowanie, który zanotował 20,87 mld zł (wzrost o 6 proc. rok do roku). Przychody ze sprzedaży gazu w segmencie wzrosły o 1,4 mld zł do 19,5 mld zł. Wzrósł także import gazu – do 10,04 mld m sześc. wobec 8,56 mld po trzech kwartałach 2016 roku. Mimo to PGNiG zmniejszył ilość gazu kupowanego z kierunku wschodniego – zarówno jeśli chodzi o udział w imporcie (z 90 do 71 proc.), jak i w liczbach bezwzględnych (z 7,71 do 7,12 mld m sześc.). Udział LNG w imporcie wyniósł 13 proc. Wynik EBITDA segmentu Obrót i Magazynowanie był ujemny i wyniósł -190 mln zł. Pogorszenie wskaźnika spowodowane było wzrostem kosztów pozyskania gazu w wyniku wzrostu cen ropy naftowej i indeksów giełdowych.

Największy, 19 procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży zanotował segment Poszukiwanie i Wydobycie z wynikiem 4,42 mld zł. Wpływ na to miały przede wszystkim wyższe rynkowe ceny gazu i ropy naftowej. Poszukiwanie i Wydobycie osiągnęło również najlepszy wynik EBITDA na poziomie 3,04 mld zł, tj. o 96 proc. więcej niż po III kwartale 2016 roku (po oczyszczeniu odpowiednio: 2,92 mld zł i wzrost o 30 proc.).

Segment Dystrybucja poprawił przychody ze sprzedaży o 6 proc. do 3,70 mld zł. Wolumen dystrybuowanych gazów był wyższy o blisko 14 proc. niż przed rokiem, na co wpływ miała budowa nowych przyłączy, warunki pogodowe i wzrost gospodarczy. Jednak intensywny rozwój infrastruktury dystrybucyjnej, a także zwiększenie zatrudnienia w wyniku reorganizacji spowodowały, że wynik EBITDA w tym segmencie nie zmienił się w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku (1,96 mld zł).

Przychody segmentu Wytwarzanie (w praktyce PGNiG Termika) wyniosły 1,53 mld zł, co oznacza wzrost o 6 proc. rok do roku. Wolumen sprzedaży ciepła był wyższy o 14 proc., a energii elektrycznej z produkcji był wyższy o 8 proc. w porównaniu z wynikami sprzed roku. Wynik EBITDA tego segmentu wyniósł 0,6 mld zł (wzrost o 8 proc. rok do roku.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018