Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Vistal sprzedał nabrzeże

Autor:  wnp.pl (PIM)  |  13-11-2017 12:43  |  aktualizacja: 13-11-2017 13:05
Vistal Gdynia poinformował o uzgodnieniu warunków sprzedaży posiadanego przez spółkę - córkę nabrzeża w gdyńskim porcie. Po zawarciu transakcji Vistal nadal będzie je wykorzystywał, ale w formie dzierżawy.

Vistal Gdynia i Zarząd Portu Morskiego Gdynia zawarły przedwstępną umowę sprzedaży „na rzecz ZMPG należących do Vistal Stocznia Remontowa sp. z o.o.: prawa użytkowania wieczystego, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń posadowionych na nieruchomości obejmujących” kilka działek zlokalizowanych przy ul. Czechosłowackiej 3 w Gdyni na Nabrzeżu Węgierskim. Nieruchomość ma 35 tys. mkw powierzchni, w tym nabrzeże o długości 440 m.

Vistal gdynia sprzedaje nabrzeże należący do spółki Vistal Stocznia Remontowa.
Fot. Vistal

Umowa została podpisana w formie aktu notarialnego. Umowa sprzedaży winna zostać zawarta najpóźniej do dnia 31 stycznia 2018 roku. Cenę sprzedaży ustalono na kwotę 39,5 mln zł netto.

Informując o rozpoczęciu negocjacji Vistal deklarował, że decyzja o ewentualnej sprzedaży nieruchomości na Nabrzeżu Węgierskim jest zgodna ze strategią zmniejszenia zadłużenia poprzez między innymi dezinwestycje niektórych aktywów nieprodukcyjnych i produkcyjnych. Zdaniem zarządu firmy aktualna sytuacja na rynku Oil & Gas powoduje, że zamówienia uzyskiwane przez spółkę w tym segmencie zostały zredukowane do nieistotnych dla Grupy Kapitałowej Vistal wartości i sytuacja ta będzie podobna w długookresowej perspektywie. Jak wyjaśnia Vistal tereny na Nabrzeżu Węgierskim przeznaczone były głównie na potrzeby realizacji kontraktów z tego segmentu.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018