Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Prezes PKP: Opanowaliśmy trudną sytuację w dostawach węgla koleją

Autor:  wnp.pl (Piotr Stefaniak)  |  13-11-2017 14:15  |  aktualizacja: 13-11-2017 15:20
Nie ma już problemów z realizacją przyjętych przez nadawców, odbiorców i przewoźnika harmonogramów dostaw węgla koleją - powiedział nam Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP SA i p. o. prezesa PKP Cargo. W rozmowie z WNP.PL mówi także o potrzebie budowy nowych terminali kontenerowych i Centralnym Porcie Komunikacyjnym.

Opadły emocje wokół zmiany na stanowisku prezesa PKP Cargo, ale problem braku węglarek istnieje. Jak planuje go Pan rozwiązać jeszcze w tym roku?

Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP SA i p.o. prezesa PKP Cargo.
Fot. Mat. pras. PKP SA

- W listopadzie PKP Cargo realizuje ustalone wielkości dostaw i nie ma już problemów z realizacją przyjętych przez nadawców, odbiorców i przewoźnika harmonogramów.

Działania podjęte przez nowy zarząd oraz zespół powołany przez premier Szydło przynoszą efekty. Jestem przekonany, że do czasu, kiedy rada nadzorcza wyłoni nowego prezesa spółki, trudna sytuacja w PKP Cargo zostanie rozwiązana.

Według szacunków analityków, potrzeba dwa razy więcej terminali kontenerowych na sieci kolejowej niż ich funkcjonuje. Czy PKP SA zainicjuje - wykorzystując własne nieruchomości - proces budowy takich obiektów?

- Obecnie w zgodnie z wykazem Urzędu Transportu Kolejowego w Polsce jest 36 terminali kontenerowych. Zdajemy sobie sprawę z potrzeby większej liczby takich punktów infrastrukturalnych, umożliwiających sprawne wykonywanie przeładunków pomiędzy poszczególnymi środkami transportu.

Rozwijanie usług logistycznych to jeden z najważniejszych elementów strategii PKP SA.

Nowe inwestycje powinny być ukierunkowane przede wszystkim na tworzenie takich obiektów w regionach, gdzie terminali jest  niewiele lub nie gdzie ich nie ma.

Czy będą one  miały otwarty dostęp, czy skierowany będą głównie do spółek z grupy PKP?

- PKP SA w pierwszej kolejności bada zainteresowanie użytkowaniem swoich terenów przez spółki Grupy PKP. Niemniej towarzyszą temu działania, mające na celu rozpoznanie zainteresowania podmiotów niepowiązanych kolejowymi gruntami.

W przypadku braku lub znacznie gorszej oferty ze strony spółek Grupy PKP, nieruchomości te będą wydzierżawiane podmiotom zewnętrznym, deklarującym zamiar wykorzystywania ich na potrzeby prowadzenia działalności logistycznej.

Warto podkreślić, że dzięki współpracy z innymi spółkami Grupy, PKP SA jest w stanie oferować znacznie większe, a tym samym bardziej atrakcyjne tereny z perspektywy inwestycji logistycznych.

Jakie modele skomunikowania kolejowego w projekcie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego zgłosiło PKP SA?

- Władnym w sprawie projektu jest Rada Ministrów i to ona decyduje, jaki ostatecznie kształt będzie miał Centralny Port Komunikacyjny.

Jednak w procesie konsultacji staraliśmy się zaznaczać, jak ważna jest budowa nowoczesnej infrastruktury kolejowej do tego portu. Uważamy, że CPK powinno umożliwiać szybki i sprawny dojazd do największych polskich aglomeracji. Jeżeli centralny port ma wprowadzić nasz transport w erę 4.0 i uczynić nasz kraj hubem logistycznym regionu, nie może się to odbyć bez udziału kolei.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018