Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Strategia ciepłownictwa PGE. Dwa bloki elektrowni Rybnik będą kogeneracyjne

Autor:  wnp.pl (ICH)  |  13-11-2017 19:14  |  aktualizacja: 13-11-2017 19:13
Strategię Ciepłownictwa Grupy PGE, która zawierać będzie m.in. scenariusz rozwoju Elektrowni Rybnik i nasze ambitne plany strategiczne dotyczące całego segmentu, zaprezentujemy 14 grudnia br. - zapowiedział Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE.

  • Dzięki przejęciu polskich aktywów EDF grupa PGE umacnia się na rynku energii elektrycznej i staje się liderem na rynku ciepła systemowego tzn. dostarczanego miejskimi sieciami ciepłowniczymi.
  • Przejęcie przez PGE od EDF 8 elektrociepłowni w największych polskich aglomeracjach pozwoli koncernowi na ekspansję geograficzną wewnątrz kraju i dostęp do 4,5 mln potencjalnych klientów.
  • 14 grudnia 2017 r. w Gdańsku zaprezentowana zostanie Strategia Ciepłownictwa Grupy PGE, zawierająca m.in. plan rozwoju Elektrowni Rybnik. Wiadomo już, że dwa bloki tej elektrowni zostaną przekształcone w jednostki kogeneracyjne

Od lewej - Henryk Baranowski -prezes PGE, Krzysztof Tchórzewski- Minister Energii, Ryszard Wasiłek - wiceprezes PGE ds. operacyjnych

- EDF postanowił sprzedać swoje dobra energetyczne w Polsce. W ten sposób doszło do umowy PGE z EDF odnośnie zakupu prawie całości dóbr francuskiego koncernu w Polce. Moc zainstalowana elektryczna PGE wzrośnie o 25 proc., natomiast ilość ciepła wytwarzanego przez PGE wzrośnie o około 113 proc. To świadczy o skali tej transakcji i o zakresie działania PGE w przyszłości - skomentował Krzysztof Tchórzewski, minister energii, dodając, że PGE jest teraz niekwestionowanym liderem energetyczno-ciepłowniczym w Polsce.

- Przejęcie polskich aktywów EDF i rozpoczęcie procesu włączenia ich do grupy PGE to dla nas historyczny moment i ogromny sukces. Zamknięcie tej strategicznej dla PGE transakcji korzystnie zmienia strukturę biznesu grupy, umożliwiając nam znaczny wzrost w perspektywicznym segmencie regulowanej działalności ciepłowniczej oraz umacniając na pozycji lidera rynku energii elektrycznej - powiedział Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE.

Transakcją PGE-EDF objęte zostały Elektrownia Rybnik na Śląsku, osiem elektrociepłowni w największych polskich aglomeracjach, takich jak Trójmiasto, Wrocław oraz Kraków, i blisko 400 km sieci ciepłowniczych. Utrzymanie dotychczasowego, raportowanego za 2016 r. poziomu produkcji, zwiększy wolumen produkowanego przez grupę PGE ciepła o ponad 150 proc.

PGE poinformowała, że 14 grudnia 2017 r. w Gdańsku zaprezentowana zostanie Strategia Ciepłownictwa Grupy PGE, zawierająca m.in. plan rozwoju Elektrowni Rybnik. W niewielkimi stopniu koncern już odkrył karty.

- Zapadła już decyzja, że będziemy rozbudowywali dwa bloki energetyczne elektrowni Rybnik o moduły ciepłownicze, ale to jest tylko pierwsza część dużego przedsięwzięcia. Następnie będziemy rozbudowywali sieć ciepłowniczą i łączyli Rybnik z tą siecią, która w tej chwili istnieje, którą zarządza PGNIG Termika, ale to jeszcze nie wszystko. Będziemy starali się zaproponować tym wszystkim, którzy dzisiaj korzystają z ciepła z sieci ciepłowniczej, jeszcze dodatkowo ciepłą wodę użytkową - poinformował Ryszard Wasiłek, wiceprezes PGE ds. operacyjnych.

Jednak plany energetycznego koncernu sięgają jeszcze dalej.

- Postaramy się zaoferować cały system związany z dostawą ciepła na rzecz centralnego ogrzewania i cieplej wody użytkowej w tych budynkach, które jeszcze w ogóle tego nie mają. W najbliższych dniach podpiszemy list intencyjny m.in. z prezydentem Rybnika. Przedsięwzięcie już konsultujemy z NFOŚiGW i mam nadzieję pozyskać na nie duże środki, żeby móc to zrealizować. Miasto Rybnik jest miastem o bardzo dużym zanieczyszczeniu niską emisją. Będziemy chcieli pokazać, że jesteśmy  w stanie realizować również takie przedsięwzięcia, które są istotne z punktu widzenia miasta – stwierdził wiceprezes Ryszard Wasiłek.

Grupa PGE sfinalizowała 13 listopada br. transakcję przejęcia polskich aktywów francuskiego koncernu EDF. Całkowite wydatki PGE w związku z nabyciem aktywów EDF w Polsce wyniosły ok. 4,27 mld zł i dotyczyły zapłaty za ceny nabycia akcji EDF Polska oraz pośredniego nabycia akcji EDF Investment III BV (akcjonariusz ZEW Kogeneracja) w łącznej kwocie 2,54 mld zł (wraz z odsetkami) oraz spłaty długu wewnątrzgrupowego EDF Polska i EDF Paliwa w łącznej kwocie ok. 1,73 mld zł.

Ostateczna wartość wydatków na transakcję, sfinalizowaną 8 tygodni przed terminem, była o o blisko 250 mln zł niższa w stosunku do wartości przejmowanego przedsiębiorstwa ustalonej na koniec 2016 r., to skutek spadku długu wewnątrzgrupowego wskazanego wyżej.

Transakcją objęte zostały Elektrownia Rybnik na Śląsku, osiem elektrociepłowni w największych polskich aglomeracjach, takich jak Trójmiasto, Wrocław oraz Kraków, i blisko 400 km sieci ciepłowniczych.

PGE Polska Grupa Energetyczna po samodzielnym przejęciu aktywów EDF Polska podwoiła swoje zainstalowane moce cieplne do przeszło 7,5 GWt i o 25 procent zwiększyła zainstalowane moce elektryczne do blisko 16 GWe. Utrzymanie dotychczasowego, raportowanego za 2016 r. poziomu produkcji, zwiększy wolumen produkowanego przez grupę ciepła o ponad 150 proc. Dzięki połączeniu mocy zainstalowanych PGE i EDF Grupa PGE umocniła pozycję lidera w segmencie elektroenergetycznym i została największym w kraju dostawcą ciepła systemowego z 15 proc. udziałem w polskim rynku ciepła.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018