Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Orlen zabiera głos w sprawie rewolucji cyfrowej

Autor:  wnp.pl (PA)  |  14-11-2017 09:11  |  aktualizacja: 14-11-2017 10:06
Nie cofniemy trendów związanych z gospodarką 4.0, należy za nimi podążać, ale można też kształtować je i wykorzystać dla własnych celów społecznych i gospodarczych - to główne wnioski z raportu Gospodarka 4.0. opracowanego przez PKN Orlen.

Zdaniem ekspertów koncernu centralną kwestią w gospodarce 4.0 jest zrozumienie wpływu cyfrowych robotów i sztucznej inteligencji na przemysł i dostosowanie modeli biznesowych do coraz bardziej wymagających klientów. Nieodzowna jest też aktywna rola państwa jako kreatora i regulatora innowacji.

- Naszą ambicją jest aktywne uczestnictwo w pojawiających się trendach, a wręcz kreowanie innowacyjnych rozwiązań, które zagwarantują nam utrzymanie pozycji lidera w regionie. Naszą odpowiedzią na zachodzące zmiany jest strategia, zaprojektowana właśnie pod kątem transformacji cyfrowej, nowych modeli mobilności czy efektywnej, innowacyjnej kultury zarządzania - mówi Wojciech Jasiński, prezes PKN Orlen.

Eksperci koncernu przekonują, że dla sektora paliw cyfryzacja oznacza przede wszystkim możliwość poprawy efektywności i szybkości reakcji na zmieniające się potrzeby konsumenta, które trzeba odgadnąć. Dla utrzymania konkurencyjności konieczna będzie cyfryzacja łańcucha wartości firm przy wykorzystaniu możliwości, jakie płyną z robotyzacji i sztucznej inteligencji. Konieczna będzie właściwa diagnoza potrzeb klientów i dostarczenie produktu czy usługi - na stacjach lub bezpośrednio do domu. Ma to ścisły związek z rozwojem „gospodarki na żądanie”.

Jednym z filarów obowiązującej strategii PKN Orlen na lata 2017-2021 są innowacje. Koncern zapewnia, że z uwagą obserwuje postępującą cyfryzację i dostrzega pilną konieczność zmiany swoich modeli biznesowych, mimo że obecnie ma najlepszą w historii sytuację finansową.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018