Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Spadek zysku Banku Handlowego po trzech kwartałach

Autor:  wnp.pl (KW)  |  14-11-2017 12:07  |  aktualizacja: 14-11-2017 12:29
Po trzech kwartałach 2017 r. Bank Handlowy miał 372,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, czyli był o 21 proc. niższy w porównaniu rokiem ubiegłym (471,27 mln zł).

Przedstawiciele Banku Handlowego deklarują, że bank jest w stanie wypłacić dywidendę z zysku za 2017 rok, chce utrzymywać pozycję kapitałową, umożliwiającą utrzymanie polityki dywidendowej.

Fot. Nils Versemann / Shutterstock.com

- Chcemy utrzymywać naszą pozycję kapitałową na poziomie, który pozwala nam zachować deklarowaną politykę dywidendy" - powiedział Sławomir Sikora, prezes banku podczas konferencji prasowej.

- Dyskusja z rada nadzorczą na ten temat będzie w marcu - dodał Witold Zieliński, wiceprezes banku.

Wskaźnik kapitału Tier 1 na koniec III kwartału wyniósł 17,3 proc. wobec 17,4 proc. rok wcześniej.

- Ten poziom adekwatności kapitałowej i plany wzięcia ryzyka sprawiają, że z pozycji zarządu nie widzimy zagrożenia wypłaty dywidendy. My mamy współczynnik 17,3 proc., sektor 17 proc. ale należy pamiętać, że bufory nakładane przez regulatora kształtują się różnie w poszczególnych bankach - podkreślił wiceprezes Zieliński.

Na kształtowanie się wyniku działalności operacyjnej grupy w III kwartale 2017 roku w porównaniu do III kwartału 2016 roku wpływ miały w szczególności wynik z tytułu odsetek w wysokości 273,5 mln zł (247,3 mln zł w III kwartale 2016 roku) czyli wzrósł o 26,1 mln zł (10,6 proc.).

Przychody odsetkowe w III kwartale 2017 roku wzrosły o 51,1 mln zł rok do roku (czyli 6,9 proc.) i wyniosły 352,8 mln zł.

Wynik z tytułu opłat i prowizji był wyższy o 1,2 proc. i wyniósł 146,2 mln zł (144,5 mln zł w III kwartale 2016 roku) i był efektem wyższego wyniku z tytułu kart płatniczych i kredytowych w związku ze wzrostem ich transakcyjności.

Jednocześnie bank zanotował spadek koszty ogólno-administracyjne o 3,6 mln zł głównie z powodu niższych kosztów na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) w związku ze zmianą metodologii wnoszenia opłat na rzecz BFG począwszy od 2017 roku. W III kwartale 2017 roku bank dokonał wpłaty składki na fundusz gwarantowania depozytów (płatnej kwartalnie) w wysokości 2,6 mln zł, podczas gdy w III kwartale 2016 roku wysokość opłaty obowiązkowej i ostrożnościowej (obie płatne kwartalnie) wyniosły 17,4 mln zł.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018