Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Inter RAO Lietuva: więcej sprzedanej energii, ale taniej

Autor:  wnp.pl ( ICH)  |  14-11-2017 18:25  |  aktualizacja: 14-11-2017 18:51
W pierwszych trzech kwartałach br. przychody ze sprzedaży grupy Inter RAO Lietuva w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. wzrosły o 7,4 proc., a zysk netto spadł o 10 proc.

Przychody ze sprzedaży grupy Inter RAO Lietuva w okresie styczeń-wrzesień br. wzrosły, licząc rok do roku, o 7,4 proc. do 133,3 miliona euro.

Wzrost przychodów jest rezultatem wyższych wolumenów sprzedaży energii elektrycznej, a także pochodną lepszych warunków meteorologicznych, które pozytywnie wpłynęły na wytwarzanie i sprzedaż energii z należącej do grupy farmy wiatrowej Vydmantai.

Wolumen sprzedaży energii elektrycznej w okresie styczeń-wrzesień br. wzrósł do 3 564 GWh w porównaniu do 3 221 GWh rok wcześniej. Wyższy wolumen sprzedanej energii elektrycznej to głównie wynik podpisania większej liczby kontraktów z klientami na rynkach litewskim i łotewskim.

Wzrost przychodów ze sprzedaży był rezultatem wyższych wolumenów sprzedanej energii elektrycznej, ale cena sprzedanej energii spadła  w pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 roku w ujęciu rok do roku. W efekcie wzrost kosztów sprzedaży energii był wyższy niż dynamika wzrostu przychodów.

W pierwszych dziewięciu miesiącach br. EBITDA grupy wyniosła blisko 9,6 mln euro wobec niemal 10,6 mln euro rok wcześniej.

Zysk netto grupy Inter RAO Lietuva w okresie styczeń-wrzesień 2017 r. wyniósł 6,2 mln euro wobec 6,9 mln euro rok wcześniej. Marża netto zmalała z 5,6 proc. w pierwszych trzech kwartałach 2016 r. do 4,7 proc. w pierwszych trzech kwartałach br.

Inter RAO Lietuva działa na rynku energii elektrycznej w krajach bałtyckich, a także w Polsce. Od grudnia 2012 r akcje Inter RAO Lietuva są notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Głównym akcjonariuszem Inter RAO Lietuva z 51 proc. udziałem, jest RAO Nordic OY, podmiot kontrolowany przez Inter RAO JES, wiodącego rosyjskiego producenta energii.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018