Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Akwizycje zaczynają silnie procentować

Autor:  Wnp.pl (Piotr Stefaniak)  |  14-11-2017 18:43  |  aktualizacja: 14-11-2017 19:51
W pierwszych trzech kwartałach tego roku Grupa Kapitałowa OT Logistics osiągnęła 639,6 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i były o 22,3 proc. większe w porównaniach rok do roku.

  • Dobre wyniki finansowe są efektem zmiany struktury organizacji GK OT Logistics, będącej z kolei następstwem wcześniejszych akwizycji.
  • Za sprawą konsolidacji nowych spółek, aktywa grupy po raz pierwszy przekroczyły 1 mld zł.
  • Spółka dąży do przejęcia dominującego pakietu udziałów w porcie Luka Rijeka.

Najsłabiej w wynikach OT Logistics wypadł segment usług portowych, For. Spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 22,3 mln zł, a wynik EBITDA 63,1 mln zł i wzrósł o 45 proc. rdr. Grupa zanotowała zysk netto n 12,8 mln zł (rok temu 2,97 mln zł).

Źródła sukcesu

Te dobre wyniki są efektem zmiany struktury organizacji, będącej z kolei następstwem wcześniejszych akwizycji.

Skonsolidowane zostały wyniki przejętych spółek: Sealand Logistics, STK (wraz z podmiotami zależnymi) i Kolei Bałtyckiej oraz C. Hartwig Adria i OT Nieruchomości, a od końca września – także wyniki finansowe Luka Rijeka d.d., operatora portu w Rijece (Chorwacja).

Na koniec września w skład GK OT Logistics wchodziły 33 spółki.

Za sprawą konsolidacji nowych spółek aktywa grupy po raz pierwszy przekroczyły 1 mld zł.

Struktura przychodów

Największy udział w strukturze całkowitych przychodów grupy miały usługi spedycji - ponad 55 proc., przed przewozami i usługami transportowymi – 36 proc. i usługami portowymi – 8 proc.

Pozostała działalność przyniosła 1 proc. przychodów.

Rola usług transportowych w przychodach grupy wzrosła zarówno dzięki rosnącej sprzedaży usług cargo kolejowego (w trzecim kwartale o 27 proc. do  74,3 mln zł), jak i „zmniejszeniu wagi segmentu portowego w porównaniu do poprzedniego okresu”, informuje spółka.

Narastająco przychody z działalności przewozowej wzrosły okresie styczeń - wrzesień do 223,3 mln zł (w porównaniu do 156,3 mln zł rok wcześniej), a EBITDA do 32,6 mln zł (21 mln zł).

W segmencie spedycyjnym przychody wzrosły narastająco o 18 proc. - do 354,9 mln, EBITDA do 5,2 mln zł.

Segment portowy po trzech kwartałach miał o 7,7 proc. niższe przychody ze sprzedaży. Powodami były: słabsza koniunktura na rynku agro i zbóż w Europie oraz na rynku węgla i koksu.

Kierunek Adriatyk

7 września OT Logistics sfinalizowała zakup dodatkowych prawie 12 proc. udziałów w chorwackim porcie Luka Rijeka, co oznacza, że obecnie ma łącznie 32,56 proc. udziałów.

Zawarto również porozumienie z akcjonariuszami Luka Rijeka – funduszami emerytalnymi Allianz ZB d.o.o. oraz ERSTE d.o.o. (mającymi 56,61 proc. udziałów) –  co umożliwia przejęcie kontroli operacyjnej nad portem.

Spółka ogłosiła wezwanie na pozostałe akcje chorwackiego portu.

- Port Rijeka ma dla nas strategiczne znaczenie w rozwoju przewozów na kierunku Bałtyk-Adriatyk, będziemy dążyć do zwiększenia przeładunków na Bałkanach, wykorzystując nasze doświadczenia w Polsce i relacje z dotychczasowymi klientami – powiedział Zbigniew Nowik, prezes zarządu OT Logistics.

Przypomnijmy, że OT Logistics jest największym operatorem portowym w Polsce i liderem w transporcie wodnym śródlądowym w Europie Środkowej, operując m.in. na rzekach Niemiec i Holandii. Grupa skupia również podmioty wyspecjalizowane w transporcie drogowym, kolejowym, a także spedycji i logistyce.

 


Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018