Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Szybsze odzyskiwanie długów już możliwe

Autor:  wnp.pl(KW)  |  14-11-2017 19:58
Przedsiębiorcy mogą teraz szybciej odzyskać swoje należności. Już po 30 dniach, a nie jak wcześniej po 60, można wpisać dłużnika do biura informacji gospodarczej (BIG).

  • Po 30 dniach od przeterminowania płatności będzie możliwe umieszczenie wpisu o zadłużeniu, np. w biurze informacji gospodarczej ERIF BIG
  • Wprowadzane w ramach pakietu wierzycielskiego zmiany są odpowiedzią przede wszystkim na postulaty małych i średnich przedsiębiorców
  • Z najnowszych badań wynika, że swoich dłużników do rejestru dopisało blisko 30 proc. jednoosobowych działalności oraz 40 proc. pozostałych firm

60 proc. przedsiębiorców miało problem z opóźnieniami w płatności faktur powyżej 30 dni
fot. PW/PTWP

W poniedziałek 13 listopada br. na mocy tzw. pakietu wierzycielskiego weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Mają one duże znaczenie dla systemu wymiany informacji gospodarczych i pozytywnie wpłyną na sytuację wierzycieli i dłużników w Polsce. Najważniejsze zmiany dla firm z sektora MŚP to te, które wesprą je w odzyskiwaniu należności oraz ułatwią ocenę wiarygodności potencjalnych klientów i kontrahentów.

- Główne założenia zmian wprowadzonych do ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej to przede wszystkim możliwość szybszego wpisania dłużnika do BIG-u, integracja danych z różnych źródeł oraz pomoc w zinterpretowaniu danych. Rzetelni płatnicy będą mogli też łatwiej budować swoją pozytywną historię - mówi o nowelizacji ustawy Edyta Szymczak, prezes ERIF BIG SA.

Z przeprowadzonego na zlecenie ERIF BIG badania wynika, że blisko 60 proc. przedsiębiorców zetknęło się z problemem spóźniania się (powyżej 30 dni) z regulowaniem płatności przez ich klientów. Z drugiej strony niemal co trzeciemu polskiemu przedsiębiorcy zdarzyło się samemu spóźnić z opłatami dłużej niż 30 dni. Zmiany, które wprowadzą nowe prawo, wymagają większej uwagi w regulowaniu zobowiązań. Nowelizacja znacząco skróciła minimalny czas przeterminowania zobowiązań - z 60 do 30 dni. Oznacza to, że już po 30 dniach od przeterminowania płatności będzie możliwe umieszczenie wpisu o zadłużeniu, np. w biurze informacji gospodarczej ERIF BIG.

- W przypadku najmniejszych przedsiębiorstw jedna niezapłacona faktura potrafi zagrozić płynności finansowej czy rozwojowi firmy. Skracając czas oczekiwania na możliwość wpisania dłużnika do biura informacji gospodarczej z 60 do 30 dni, ustawodawca daje im możliwość szybszego odzyskania należności. Co więcej, ułatwione zostanie także raportowanie zaległości z tytułu świadczeń okresowych. Nowe przepisy umożliwiają dopisanie np. kolejnych faktur bez konieczności ponownego wysyłania wezwania do zapłaty - podkreśla Jarosław Furmaniak, kierownik Departamentu Operacji i Rozwoju ERIF BIG SA.

Badanie wykazało, że celem egzekucji zaległych płatności do biur informacji gospodarczej takich jak ERIF BIG swoich dłużników dopisało blisko 30 proc. jednoosobowych działalności oraz 40 proc. pozostałych firm. Niemal 59 proc. badanych, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, i aż 65 proc. pozostałych badanych przedsiębiorców uznało, że możliwość szybszego dopisania dłużnika do BIG już po upływie 30 dni jest w prowadzeniu biznesu raczej lub zdecydowanie przydatna.

W nowelizacji pojawiły się także zapisy umożliwiające wysłanie wezwania drogą mailową, jeśli dłużnikiem jest podmiot gospodarczy, a umowa z nim zawarta zawierała taką możliwość. Jest to istotne ułatwienie, które pozwoli przedsiębiorcom skrócić czas przekazania informacji gospodarczej o zadłużeniu do BIG-u oraz zmniejszyć koszty ponoszone w związku z dochodzeniem należności. Ta zmiana jest raczej lub zdecydowanie przydatna zdaniem prawie 63 proc. badanych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i 71 proc. pozostałych badanych przedsiębiorców.

Kolejne istotne zmiany, które wprowadziła nowelizacja ustawy, umożliwią szersze wykorzystanie przez małe i średnie przedsiębiorstwa informacji gospodarczych i narzędzi oferowanych przez BIG-i w ocenie wiarygodności płatniczej potencjalnych klientów i kontrahentów. Zmiana prawa otwiera przed przedsiębiorcami nowe możliwości: szersze wykorzystanie do oceny rzetelności klienta lub kontrahenta informacji pozytywnych (wyłączenie możliwości raportowania danych o spłatach dokonanych z opóźnieniem przekraczającym 29 dni), weryfikowania informacji na temat konsumenta w dłuższym terminie 60 dni od udzielenia upoważnienia (dotychczas 30 dni), skorzystania z bardziej kompleksowych informacji na temat sprawdzanych przedsiębiorców w biurze informacji gospodarczej (informacje z dodatkowych rejestrów, innych BIG, oraz ocena wiarygodności, np. scoring).

Warto pamiętać, że biura informacji gospodarczej to także źródło pozytywnej informacji dla przedsiębiorców i konsumentów. Na mocy znowelizowanej ustawy maksymalny okres opóźnienia w spłacie zobowiązania wynosi 29 dni, a nie 59 jak do tej pory. Na dopisanie tej informacji na wniosek lub za zgodą zainteresowanego wierzyciel ma 14 dni. Skrócenie tego okresu z całą pewnością pozytywnie wpłynie na motywację do szybszego regulowania zobowiązań i zwiększy wartość informacji pozytywnej jako podstawy oceny wiarygodności płatniczej.

-  Kolejną ze zmian, z jakiej będą mogli skorzystać nasi klienci, jest wydłużenie terminu obowiązywania upoważnienia do sprawdzenia konsumenta w bazie BIG. Ustawodawca wydłużył ważność upoważnień z 30 do 60 dni – dodaje Jarosław Furmaniak, kierownik Departamentu Operacji i Rozwoju ERIF BIG S.A.

Wprowadzane w ramach pakietu wierzycielskiego zmiany są odpowiedzią przede wszystkim na postulaty małych i średnich przedsiębiorców. Najważniejszym z nich jest łatwo dostępna, przejrzysta i zintegrowana informacja o płatnikach i dłużnikach. Przygotowane na zlecenie ERIF BIG S.A. badanie wykazało, że przedsiębiorcy oceniają pozytywnie zmiany wynikające z nowelizacji. – Na tych zmianach skorzystają wszyscy uczestnicy systemu wymiany informacji gospodarczych – podsumowuje nowelizację Edyta Szymczak, prezes ERIF BIG SA.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018