Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Grupa ZE PAK : po III kwartale br. zysk netto ponad 22 proc. mniejszy niż rok temu

Autor:  wnp.pl ( ICH)  |  14-11-2017 20:26  |  aktualizacja: 14-11-2017 20:52
Grupa ZE PAK poinformowała w raporcie za III kwartał br., że nie ma wiedzy na temat daty wydania przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska decyzji w sprawie odkrywki węgla brunatnego Ościsłowo. Planowana odkrywka ma zapewnić węgiel konieczny dla generacji energii w elektrowni Pątnów II i zmodernizowanych blokach w elektrowni Pątnów I.

  • Grupa ZE PAK w pierwszych 9 miesiącach br. osiągnęła 169,9 mln zł zysku netto, czyli o 22,27 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2016

  • W pierwszych dziewięciu miesiącach br. produkcja energii elektrycznej netto w grupie ZE PAK wyniosła 6,57 TWh wobec 7,40 TWh rok wcześniej

  • W okresie od 1 stycznia do dnia 30 września 2017 roku grupa ZE PAK zainwestowała niemal 62,3 mln zł wobec 43 mln zł w analogicznym okresie ub.r

  • Wskaźnik dług netto/EBITDA grupy ZE PAK na koniec września 2017 obniżył się do poziomu 0,65 wobec 0,87 notowanego na koniec września 2016 roku

W III kwartale br. grupa ZE PAK wypracowała 65,6 mln zł zysku netto, co oznacza, że  w porównaniu do III kwartału poprzedniego roku spadł on o 13, 18 mln zł tj. o 16,73 proc. . Za okres 9 miesięcy 2017 roku zysk netto grupy wyniósł nieco ponad 169, 9 mln zł, czyli w stosunku do zysku netto za 9 miesięcy 2016 roku zmniejszył się o około 48, 7 mln zł tj. o 22,27 proc.

- Chciałbym podkreślić, że osiągnięty w III kwartale zysk netto byłby wyższy o 38 mln złotych gdyby wyeliminować zdarzenie jednorazowe związane z koniecznością zwiększenia rezerwy rekultywacyjnej, o czym spółka informowała w październiku- stwierdził Adam Kłapszta, prezes zarządu ZE PAK.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) w Warszawie, rozpatrująca odwołanie PAK KWB Konin od negatywnej dla spółki decyzji środowiskowej Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dotyczącej uruchomienia odkrywki Ościsłowo, miała 22 września br. zająć stanowisko w sprawie. Planowana odkrywka ma zapewnić węgiel konieczny dla generacji energii w elektrowni Pątnów II i zmodernizowanych blokach w elektrowni Pątnów I.

Grupa ZE PAK poinformowała w raporcie za III kwartał br., że we wskazanym wyżej terminie tj. 22 września GDOŚ w Warszawie nie wydała żadnej decyzji w przedmiotowej sprawie oraz, że nie ma wiedzy na temat daty wydania decyzji przez GDOŚ w Warszawie.

W III kwartale 2017 roku, w porównaniu do analogicznego kwartału roku ubiegłego grupa ZE PAK zmniejszyła sprzedaż energii elektrycznej z 3,56 TWh do 3,13 TWh, tj. o 12,08 proc. . Równocześnie do 177,33 zł/MWh, tj. o 2,99 proc. zwiększyła się średnia uzyskana cena sprzedaży energii elektrycznej.

Podobne tendencje charakteryzowały sprzedaż energii elektrycznej za okres 9 miesięcy 2017 roku w stosunku do 9 miesięcy 2016 roku. W tym przypadku również nastąpił wzrost uzyskanej ceny sprzedaży energii do poziomu 176,45 złotych/MWh, tj. o 1,4 proc., a wolumen sprzedaży energii spadł o 14,92 proc. do poziomu 8,78 TWh.

W III kwartale br. grupa ZE PAK wyprodukowała 2,31 TWh netto ( elektrownia Adamów 0,59 TWh) wobec 2,49 TWh rok wcześniej ( Adamów 0,62 TWh). W pierwszych dziewięciu miesiącach br. produkcja energii elektrycznej netto w grupie wyniosła 6,57 TWh ( Adamów 1,44 TWh) wobec 7,40 TWh rok wcześniej ( Adamów 1,92 TWh).

Zwracamy uwagę na elektrownię Adamów, bo z początkiem 2018 ma zakończyć pracę.

-Cały czas podejmujemy szereg działań służących optymalizacji funkcjonowania grupy. Jesteśmy świadomi wyzwań jakie stawia przed nami przyszły rok dlatego dostosowujemy strukturę grupy i koszty jej funkcjonowania do zmniejszenia skali działalności wraz z zakończeniem pracy elektrowni w Adamowie z początkiem 2018 roku – stwierdził Adam Kłaspszta.

Wskaźnik dług netto/EBITDA grupy ZE PAK na koniec września 2017 obniżył się do poziomu 0,65 wobec 0,87 notowanego na koniec września 2016 roku.

W okresie od 1 stycznia do dnia 30 września 2017 roku nakłady inwestycyjne w grupie wyniosły niemal 62,3 mln zł. W tym okresie inwestycje dotyczyły w największym stopniu segmentu wydobycia. Łączne nakłady inwestycyjne zrealizowane przez spółki z grupy w okresie 9 miesięcy 2016 roku wyniosły 43 mln zł.

Aktywa wytwórcze grupy ZE PAK obejmują cztery elektrownie opalane węglem brunatnym zlokalizowane w centralnej Polsce, w województwie wielkopolskim. Są to: Pątnów II, która jest wyposażona w blok energetyczny na parametry nadkrytyczne, Pątnów I, Adamów oraz Konin, wyposażona m.in. w blok z kotłem dedykowanym opalanym biomasą. Łączna zainstalowana moc elektryczna brutto aktywów wytwórczych grupy na dzień 30 września 2017 roku wynosiła 2501 MWe.

Według danych URE w 2016 roku grupa ZE PAK była szóstym w Polsce producentem energii elektrycznej w Polsce z 6 proc. udziałem w rynku, licząc wolumenem energii elektrycznej wprowadzonej do sieci.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018