Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Dość optymistyczne prognozy dla globalnej gospodarki

Autor:  Wnp.pl (Piotr Stefaniak)  |  14-11-2017 21:42  |  aktualizacja: 14-11-2017 22:07
Po większym niż prognozowano wzroście światowego PKB w 2017 r., globalna gospodarka w 2018 roku może utrzymać to samo tempo i wzrosnąć ponad 3 proc.

 

  • W 2017 r. światowa gospodarka wzrośnie o blisko 3 proc., choć prognozowano 2,8-proc. dynamikę.
  • Jest szansa, że w podobnym tempie wzrośnie PKB w 2018 r.
  • Nadal dużo ryzyko dla gospodarki światowej stanowią długoterminowe tendencje gospodarcze i zmiany strukturalne.

Nierówny podział korzyści wynikających ze zmian technologicznych może ograniczyć jego pozytywne skutki.
Fot. Shutterstock.

Szacunki powyższe przedstawiła Conference Board, organizacja non profit, skupiająca firmy badawcze i niezależny biznes, w analizie: Global Economic Outlook 2018.

- Gospodarka światowa przekroczyła wreszcie granice, w jakich tkwiła od światowego kryzysu gospodarczego i finansowego. Choć w tym roku zakładano 2,8 proc. wzrost globalnego PKB, do końca roku może on wzrosnąć o blisko 3 proc. i podobne tempo utrzymać w 2018 roku – powiedział  Bart van Ark, główny ekonomista Conference Board.

Według niego, większa niż prognozowano tegoroczna dynamika PKB jest efektem kilku unikalnych zdarzeń. Zaliczył do nich: stabilizację cen surowców i energii, poprawę zaufania wśród przedsiębiorstw – opierających się na zapowiedziach administracji Trumpa reform fiskalnych i dodatkowych bodźców gospodarczych, takich jak cykliczne ożywienie w Europie i Chinach, także pobudzane bodźcami politycznymi.

W analizie wskazano również kilka czynników, które mogłyby pomóc w ciągu następnej dekady wzmocnić jakość wzrostu i uczynić go bardziej zrównoważonym. 

- Dobrą wiadomością jest to, że na jakościowe czynniki wzrostu coraz bardziej wpływa cyfryzacja, szczególnie silnie podnosząca wzrost produktywności i zapewniająca lepsze warunki działalności przedsiębiorców – dodał van Ark.

Natomiast niedobor siły roboczej może powodować szybszy wzrost inwestycji, szczególnie w sektorach o wysokim popycie na ograniczone zasoby pracowników o dużych umiejętnościach. To właśnie rosnące nakłady kapitałowe, w tym na rozwiązana cyfrowe, są źródłem wzrostu wydajności pracy, szczególnie w Europie, Stanach Zjednoczonych i innych dojrzałych gospodarkach.

Dla „dojrzałych” gospodarek Conference Board prognozuje 2,2 proc. wzrost PKB w 2017 roku i 2,1 proc. – w 2018 r., a dla rynków wschodzących odpowiednio: 3,7 i 3,8 proc., przy występowaniu wśród nich dużych różnic w dynamice.

Grupa badawcza ostrzega zarazem, że dużo ryzyko dla gospodarki światowej nadal stanowią długoterminowe tendencje gospodarcze i zmiany strukturalne.

Zalicza do nich spowolnienie przyrostu siły roboczej, wraz z pogłębiającym się starzeniem ludzkości, nierówny podział korzyści wynikających ze zmian technologicznych, co ograniczy ich potencjał w skali świata, a także niekorzystne rozwiązania podatkowe i regulacje gospodarcze, ograniczające inwestycje.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018