Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

PeBeKa wybuduje kotłownię dla PGNiG Termika

Autor: wnp.pl (Tomasz Elżbieciak)
Dodano: 15-11-2017 15:35

Konsorcjum, którego liderem jest spółka z grupy KGHM, podpisała kontrakt na budowę „pod klucz” kotłowni wodnej gazowo-olejowej o mocy ok. 390 MWt w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie.

Umowa konsorcjum, w którego skład wchodzi Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa, a także spółki Varia Tech oraz Ekolog, opiewa na 129,88 mln zł brutto.

W przetargu budżet zamawiającego wynosił 159,90 mln zł brutto. Oferta została wybrana wg dwóch głównych parametrów: oceny ekonomicznej (85 proc.) oraz oceny rozwiązań technicznych (15 proc.).
Przetarg rozstrzygnięto w sierpniu. Wśród pozostałych ofert znajdowały się (ceny brutto):

1. Elektrobudowa - 150,06 mln zł

2. Konsorcjum Energoinstal, Polimex-Energetyka, SBB Energy - 152,17 mln zł

3. Konsorcjum Control Process, Sefako - 157,07 mln zł

4. Mostostal Warszawa - 172,07 mln zł

5. Budimex - 172,74 mln zł - wykluczona

6. Konsorcjum: Energomontaż Zachód Wrocław, PGNiG Technologie - 184,37 mln zł - wykluczona

7. Rafako - 190,52 mln zł

Kotłownia

Według założeń kotłownia szczytowo-rezerwowa ma składać się z trzech kotłów wodnych (3x130 MWt), opalanych gazem ziemnym i olejem lekkim.

Zadanie przewiduje też powiązanie kotłowni do istniejącej lub przebudowywanej infrastruktury EC Żerań wraz z instalacją gospodarki olejowej i gazowej.

Założono, że kotłownia będzie współpracować z układem wody sieciowej w EC Żerań i rejonami sieci ciepłowniczej Veolia Energia Warszawa. Termin realizacji to 15 kwietnia 2020 r.

Unieważnione przetargi

Pod koniec czerwca 2016 r. PGNiG Termika podjęła decyzję o unieważnieniu poprzedniego przetargu na budowę kotłowni w EC Żerań - z uwagi na niewystarczający budżet zamówienia.

Najtańsza oferta należała do Budimeksu - opiewała na 198,67 mln zł brutto wobec budżetu inwestora w wysokości 131,24 mln zł brutto.

Drugie pod względem ceny było konsorcjum spółek SBB Energy oraz J.T.C. (201,53 mln zł brutto), a trzecie konsorcjum Energoinstal, Polimex Energetyka (203,33 mln zł brutto).

Wśród pozostałych oferentów znajdowały się (ceny brutto): konsorcjum Europejski Holding Energetyczny, Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego Egbud, Termoelektro-Ukraina (221 mln zł), konsorcjum Aldesa Construcciones Polska, Aldesa Construcciones (229,86 mln zł), Rafako (308,73 mln zł) oraz Babcock Borsig Steinmuller (368,38 mln zł).

Wcześniej - na początku marca 2014 r. - PGNiG Termika, również z powodu budżetu, unieważniła przetarg budowę kotłowni w EC Żerań.

Najtańszą ofertę złożyła wtedy rosyjska spółka ENEX OAO z Krasnodaru. Wartość jej oferty wynosiła 165,86 mln zł brutto wobec budżetu inwestora w wysokości 143,66 mln zł brutto.

Nowy blok

Pod koniec czerwca 2017 r. PGNiG Termika podpisała z konsorcjum Mitsubishi Hitachi i Polimeksu-Mostostalu kontrakt na budowę nowego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie.

Cena kontraktu brutto (bez umowy serwisowej) wynosi 982,28 mln zł oraz 111,93 mln euro, z czego na Polimex-Mostostal przypada 26 proc. umowy, czyli 381,1 mln zł. Podpisanie protokołu przejęcia bloku do eksploatacji ma nastąpić w terminie 36 miesięcy od zawarcia umowy.

Wraz z kontraktem została zawarta sześcioletnia umowa na świadczenie usługi serwisowej. Jej koszt nie jest ujęty w budżecie inwestycyjnym projektu.

Moc elektryczna brutto bloku będzie wynosić 497 MWe, a moc cieplna maksymalna 326 MWt. Założona produkcja energii elektrycznej to 3000 GWh, a produkcja ciepła 1900 GWh. Moc w paliwie wyniesie 900 MWt.

Więcej mocy

PGNiG Termika jest największym w Polsce producentem ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji. Możliwości produkcji energii elektrycznej przez spółkę wynoszą ok. 3,8 TWh rocznie.

Elektrociepłownia Żerań została otwarta w 1954 r. i jest drugim co do wielkości - po EC Siekierki - źródłem ciepła dla Warszawy. Zakład dysponuje 1580 MW mocy cieplnej i 386 MW mocy elektrycznej.

Po wybudowaniu bloku gazowo-parowego, który zastąpi stare jednostki węglowe, moc EC Żerań wzrośnie o ok. 80 proc. - do 690 MWe. Natomiast możliwości produkcji energii elektrycznej PGNiG Termika wzrosną do ponad 6 TWh rocznie.

Ponadto inwestycja wpisuje się w strategię PGNiG, która zakłada utrzymanie pozycji wiodącego dostawcy gazu na polskim rynku. Nowa jednostka będzie zużywała corocznie ok. 550 mln m sześc. gazu ziemnego, co będzie stanowić ok. 4 proc. krajowego zużycia tego paliwa.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021