Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Przemysł wydobywczy w Kazachstanie przyciąga inwestorów

Autor: wnp.pl (Olaf Osica)
Dodano: 25-11-2017 11:00 | Aktualizacja: 25-11-2017 11:08

Dzięki rosnącym cenom surowców przemysł wydobywczy w Kazachstanie powoli odrabia straty spowodowane kryzysem 2013 i 2014 roku. Rząd planuje zmiany w prawie górniczym, aby wykorzystać polepszającą się koniunkturę do przyciągnięcia inwestorów zagranicznych i reaktywacji inwestycji.


Republika Kazachstanu jest jednym z najbardziej zasobnych w surowce krajów na świecie. Posiada m.in. dwunaste co do wielkości złoża ropy na świecie (30 miliardów baryłek) oraz jest w czołówce w wydobyciu uranu, manganu, srebra, cynku, węgla, złota czy miedzi. (ze 118 pierwiastków w Kazachstanie występuje 99). Przemysł wydobywczy zatrudnia kilkanaście procent siły roboczej, ale tworzy ponad jedną trzecią kazachskiego PKB. Firmy wydobywcze są więc najlepszymi pracodawcami w kraju.

Ze względu na niższe ceny na rynku rud i metali w ostatnich latach, inwestycje w górnictwo i metalurgię spadły. Rosnące ceny sprzyjają jednak odmrażaniu projektów inwestycyjnych. Do 2020 r. oczekuje się, że produkcja rud metali będzie wynosić średnio od 1,6 do 2,0 mld USD rocznie, w porównaniu do nieco ponad 1,3 mld USD w latach 2011-2014.

Nowe prawo górnicze


Na początku 2018 r. rząd Kazachstanu planuje przyjąć nowe prawo górnicze, które ma zliberalizować i uelastycznić system wydawania koncesji w branży, zapewnić jej międzynarodową konkurencyjność i zachęcić do inwestowania w przemysł wydobywczy. Kluczowymi elementami nowej ustawy "O zasobach mineralnych i ich wykorzystaniu" są:

Nowym regulacjom mają towarzyszyć lepsze warunki podatkowe. Planowane jest rozszerzenie odliczeń podatkowych kosztów eksploracji geologicznej na przedsiębiorstwa produkcyjne, zwolnienie z niektórych obowiązkowych składek nowych kontraktów poszukiwawczych oraz optymalizacja opodatkowania zysków i zniesienie podatków od dodatkowych zysków.

Nowe inwestycje


Planowanych jest wiele zarówno nowych projektów zagospodarowania złóż, jak i rozbudowy istniejących. Państwowa spółka górnicza Tau-Ken Samruk oferuje zagranicznym firmom wejście w technologiczną realizację i finansowanie około 70 wspólnych projektów w ramach strategii rozwoju firmy na lata 2017-2020.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020