Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

PeBeKa podpisała list intencyjny z Gayatri Projects Limited

Autor:  wnp.pl (TE)  |  28-11-2017 14:01  |  aktualizacja: 28-11-2017 14:05
Współpraca z Hindusami ma otworzyć polskiej firmie drogę do realizacji kontraktów górniczych oraz budowlanych na Środkowym Wschodzie.
Dominującym odbiorcą usług firmy jest KGHM, dla którego PeBeKa prowadzi m.in. roboty górnicze i szybowe.
fot. PeBeKa

Jak podała PeBeKa, sygnatariusze listu zadeklarowali chęć współpracy w takich obszarach jak kompleksowa budowa kopalń oraz budownictwo specjalistyczne. Rozważana była również współpraca w zakresie rozwiązań systemów klimatyzacji kopalń.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018