Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Inwestycje w automatyzację sieci energetycznej rosną i rosnąć będą

Autor:  wnp.pl (Dariusz Ciepiela)  |  05-12-2017 13:10  |  aktualizacja: 06-12-2017 11:36
W ostatnich latach zauważalny jest duży wzrost, wynoszący ponad 20 proc., inwestycji w automatyzację sieci elektroenergetycznych średniego napięcia. Przez najbliższe kilka lat te inwestycje nadal będą rosły - mówi WNP.PL Marek Borkowski, zastępca dyrektora pionu ds. rozwoju biznesu w Apator Elkomtech.

  • Wzrost inwestycji w automatyzację sieci wynika z wprowadzenia regulacji jakościowej URE dla OSD, co oznacza, że spółki dystrybucyjne muszą obniżyć współczynniki SAIDI oraz SAIFI.
  • W najbliższych latach OSD nadal będą dużo inwestować w automatyzację pracy sieci.
  • Te inwestycje będą w ścisły sposób powiązane z inwestycjami w infrastrukturę IT.

Zakład produkcyjny Apatora w Ostaszewie.
Fot. Mat. pras.

Jak pan ocenia poziom inwestycji w sektorze dystrybucji energii?

- W ostatnich latach zauważalny jest duży wzrost, ponad 20-proc., inwestycji Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD) w automatyzację sieci elektroenergetycznych średniego napięcia. To są inwestycje m.in. w rozdzielnie średniego napięcia, rozłączniki, złącza kablowe oraz przede wszystkim sterowniki telemechaniki.

Z czego ten wzrost wynika?

- Z dwóch czynników. Po pierwsze, z wprowadzenia regulacji jakościowej URE dla OSD, co oznacza, że spółki dystrybucyjne muszą obniżyć współczynniki SAIDI oraz SAIFI. Jedynym sposobem jest zapewnienie obserwowalności sieci średniego napięcia, możliwość sterowania, znajomość przepływów prądu i możliwość wykrywania zwarć w sieci średniego napięcia. Tylko w ten sposób OSD są w stanie efektywnie zarządzać pracą sieci, a tym sposobem obniżyć współczynniki SAIDI i SAIFI.

Z drugiej strony inwestycje w automatyzację sieci średniego napięcia są naturalną konsekwencją zdarzeń, które od dawna dzieją się w branży. Jako Apator Elkomtech od lat obserwowaliśmy schodzenie z telemechanizacją na coraz niższe napięcia. Teraz są to średnie napięcia, z rozdzielni GPZ, RPZ weszliśmy w głąb sieci. To naturalny ciąg zdarzeń, który spowodował, że obecnie w tym w segmencie mamy duże wzrosty sprzedaży.

Czy ten kierunek inwestycji OSD - w automatyzację - utrzyma się?

- W najbliższych latach OSD nadal będą dużo inwestować w automatyzację pracy sieci. Te inwestycje będą w ścisły sposób powiązane z inwestycjami w infrastrukturę IT, która także jest rozwijana, aby zapewnić skuteczną obserwowalność pracy sieci.

Systemy SCADA w OSD będą coraz bardziej inteligentne. OSD będą dążyć do implementacji w systemach zarządzających pracą sieci automatycznych modułów do wykrywania miejsc, które uległy uszkodzeniu i automatycznej rekonfiguracji tej sieci tak, aby zapewnić zasilanie maksymalnej liczbie odbiorców. To będą systemy odbudowy zasilania FDIR (Fault Detection Isolation and Restoration), stanowiące jeden z elementów kompleksowego systemu automatyzacji pracy sieci i obsługi awarii. Etap pilotażowych instalacji FDIR prawie w każdym OSD mamy już za sobą.

Obecnie obserwujemy dosyć duże zainteresowanie rynku w obszarze automatyzacji pracy sieci, to są już niemal standardowe rozwiązania, występujące w większości przetargów i zamówień.. Znakomita większość urządzeń, które są dzisiaj instalowane w sieci średniego napięcia, zapewnia pomiar prądu, napięcia i zaawansowane metody wykrywania zwarć.

Czyli patrzy pan z optymizmem na najbliższe lata?

- Spodziewamy się wzrostu inwestycji w proces uzupełniania aparatury sterowniczej w głębi sieci. Jest to związane z koniecznością ograniczenia współczynników SAIDI i SAIFI. Ten rynek na pewno jest bardzo duży i przez najbliższe kilka, ok. 5 lat, te inwestycje będą na coraz wyższym poziomie.
Spółki dystrybucyjne powinny zdać sobie sprawę, że przy tej ilości elementów, które będą zdalnie sterowane w sieci, potrzebne są również znaczące inwestycje w infrastrukturę IT i systemy SCADA z modułami DMS/ADMS.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018