Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Serinus Energy ma mniej rezerw, ale więcej wartych

Autor:  wnp pl (AS)  |  05-12-2017 19:02
Serinus Energy na koniec września miała mniejsze rezerwy naftowo-gazowe w porównaniu z końcem ubiegłego roku - wynika z komunikatu spółki wchodzącej w skład należącego do najbogatszych Polaków holdingu Kulczyk Investments. O takim wyniku zdecydowało zamknięcie dwóch pól naftowych w związku z niepokojami w Tunezji.

  • Rezerwy naftowo-gazowe Serinusa spadły w tym roku o 10 proc. w kategorii 1P i o 7 proc. w kategorii 2P
  • Powodem było wyłączenie z eksploatacji niektórych złóż w Tunezji w związku z niepokojami w tym kraju.
  • Dzięki przeklasyfikowaniu złóż rumuńskich z kategorii warunkowych do rezerw wartość tych drugich wzrosła.

Fot. PTWP (Piotr Waniorek)

Ocenie poddano tunezyjskie i rumuńskie złoża spółki. Wykazała ona, że rezerwy spółki kategorii 1P (potwierdzone) zmniejszyły się w sumie o 10 proc. a 2P (potwierdzone plus prawdopodobne) o 7 proc. O takich wynikach zdecydowała sytuacja w Tunezji, gdzie rezerwy 1P obniżyły się o 44 proc., a rezerwy 2P odnotowały spadek o 31 proc. w stosunku do raportu o rezerwach na koniec 2016 r.

Spółka wyjaśnia, że najważniejszym czynnikiem rzutującym na pierwsze dziewięć miesięcy 2017 było zamknięcie pól Sabria i Chouech Es Saida ze względu na niepokoje społeczne w Tunezji. Zmniejszone wolumeny rezerw wynikają z przedłużającego się wyłączenia pola Chouech Es Saida, oczekującego na decyzję kierownictwa dotyczącą wznowienia wydobycia na tym polu, oraz z opóźnień w kwestii niektórych planów zagospodarowania, z kolei uruchomione po długim czasie odwierty na polu Sabria przyniosły słabsze wyniki.

O ile z Tunezji nie płynęły dobre wieści dla spółki, to rumuńska inwestycja wygląda - przynajmniej w kontekście najnowszej oceny - nieco lepiej. - Ujemne korekty rezerw w Tunezji zostały skompensowane przez zmianę klasyfikacji rumuńskich zasobów warunkowych gazu na rezerwy, ponieważ Spółka rozpoczęła roboty związane z Projektem Zagospodarowania Gazu Moftinu, a uruchomienie produkcji gazu przewidywane jest na I kw. 2018 r. - napisała spółka w komunikacie.

Zobacz też: Serinus czeka na poprawę

W przypadku rumuńskich aktywów przeklasyfikowano odkrycie gazu Moftinu z zasobów warunkowych do rezerw. To sprawiło, że chociaż Serinus oszacował swoje złoża jako mniejsze, to ich wartość wzrosła. Zmiana klasyfikacji odkrycia gazu Moftinu w Rumunii z zasobów warunkowych do rezerw zwiększyła o 12,5 mln dolarów ewaluowaną wartość rezerw 1P (dla wyceny PV10), przeważając kompensujący to spadek o 6,0 mln dolarów wartości rezerw 1P (dla wyceny PV10) w Tunezji. Wartość bieżąca netto rezerw Serinusa dla rezerw 1P wzrosła o 155 proc. i dla 2P – o 12 proc.

Sytuacja w Tunezji odbiła się również na wynikach spółki. Po trzech kwartałach Serinus Energy miała 9,11 mln dolarów skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 44,48 mln dolarów straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5,71 mln dolarów w porównaniu z 7,93 mln dolarów rok wcześniej.

Zobacz też: Serinus Energy dogadał się EBOR

Serinus Energy, to gazowy biznes należącego do najbogatszych Polaków holdingu Kulczyk Investments. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W listopadzie poinformowała jednak, że rozważa możliwość wejścia na rynek AIM działający w ramach London Stock Exchange. W komunikacie spółka nie sprecyzowała, kiedy mogłoby to nastąpić napisała jednak, że "w tej sprawie osiągnięto znaczny postęp i obecnie spółka analizuje istotne z jej punktu widzenia regulacje obowiązujące na giełdach, na których jest obecna".

Serinus Energy zapowiada również, że w najbliższych latach będzie koncentrował się na Rumunii, stanowiącej koło napędowe wzrostu w nadchodzących latach. Projekt zagospodarowania gazu Moftinu to projekt o krótkim horyzoncie realizacji i spodziewane jest, że produkcja z odwiertów gazowych Moftinu-1001 i Moftinu-1000 rozpocznie się na początku 2018 r.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018