Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Daniel Ozon, prezes JSW: Bez węgla koksowego i koksu nie ma przemysłu stalowego

Autor:  wnp.pl (Jerzy Dudała)  |  06-12-2017 08:35  |  aktualizacja: 06-12-2017 08:40
Zielone JSW jest wpisane w DNA naszej spółki. Chcemy być nie tylko eko, chcemy być po prostu najlepsi w branży. Dlatego na każdym kroku poprawiamy efektywność energetyczną - zaznacza Daniel Ozon, prezes zarządu JSW.

  • Jastrzębska Spółka Węglowa wdraża carbon footprint - program pomiaru i ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Stawia na gospodarkę obiegu zamkniętego.
  • JSW jest dostawcą krytycznego surowca dla przemysłu hutniczego, natomiast przemysł produkcji stali jest strategiczną branżą w Europie.

Prezes JSW Daniel Ozon wskazuje, że węgiel koksowy jest niezbędny do funkcjonowania przemysłu stalowego.
Fot. JSW (Dawid Lach)

- Z sukcesem zagospodarowujemy metan, zwiększając bezpieczeństwo oraz efektywność energetyczną. Podejmujemy działania mające na celu poprawę gospodarki odpadami kopalnianymi - zaznaczył niedawno Daniel Ozon, prezes zarządu JSW. - Jesteśmy spółką, która produkuje głównie węgiel koksowy, który znalazł się na liście strategicznych surowców UE.

Jastrzębska Spółka Węglowa realizuje obecnie szereg inwestycji. Celem jest m.in. zwiększenie wydobycia węgla koksowego tak, by stanowił 85 proc. całości produkcji.

Daniel Ozon wskazuje, że hutnictwo nie może się obejść bez węgla koksowego. - Bez węgla koksowego i koksu nie ma przemysłu stalowego - oceniał niedawno Daniel Ozon podczas szczytu klimatycznego w Bonn.

JSW jest dostawcą krytycznego surowca dla przemysłu hutniczego, natomiast przemysł produkcji stali jest strategiczną branżą w Europie. 

JSW sporo zyskała w oczach inwestorów. To efekt  głębokiej restrukturyzacji, która przyniosła oczekiwane rezultaty. W ciągu półtora roku wartość rynkowa JSW wzrosła z 1,46 do prawie 11 mld zł.  
Po dziewięciu miesiącach tego roku osiągnęła zysk netto w wysokości 1 791,1 mln zł. W tym samym okresie ubiegłego roku GK JSW odnotowała stratę w wysokości 286,4 mln zł netto.Tak dobre wyniki przełożyły się na rentowność; EBITDA Grupy Kapitałowej po dziewięciu miesiącach ukształtowała się na poziomie 2 822,1 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2016 roku wyniosła 360,9 mln zł.

W omawianym okresie przychody grupy ze sprzedaży osiągnęły poziom 6 684,4 mln zł, były zatem o 2 120,8 mln zł wyższe niż w analogicznym okresie 2016 roku. To efekt znacznego wzrostu cen węgla koksowego i koksu. 

- Jastrzębska Spółka Węglowa jako czołowy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej korzysta z tzw. renty geograficznej, podlega jednak ogólnym trendom rynku światowego. Sytuacja na rynku węgla koksowego i koksu jest powiązana z rynkiem stali i wyrobów hutniczych. Cykle koniunkturalne pokazują wahania cen tych produktów - ocenił Daniel Ozon. 

Grupa Kapitałowa JSW utrzymuje stabilny poziom produkcji węgla i koksu. W omawianym okresie produkcja węgla ogółem wyniosła 11,3 mln ton, a produkcja koksu wyniosła 2,6 mln ton. Udział węgla koksowego w łącznej produkcji węgla w okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 roku wyniósł 71,7 proc., podczas gdy w analogicznym okresie 2016 wyniósł 67,5 proc. 

Łączna sprzedaż węgla, obejmująca dostawy wewnątrzgrupowe i zewnętrzne została zrealizowana na poziomie 11,0 mln ton, a koksu na poziomie 2,6 mln ton. 

Ceny podstawowych produktów w okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 roku były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Średnia cena węgla wzrosła aż o 85,6 proc., odpowiednio cena węgla koksowego była wyższa o 108,0 proc., natomiast cena węgla do celów energetycznych o 11,3 proc. 

Średnia cena koksu sprzedanego w okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 roku wzrosła o 75,7 proc. (bez uwzględniania sprzedaży koksu z Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych  Victoria) w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. 

W nieodległej perspektywie, po między innymi sfinalizowaniu inwestycji w zakładach przeróbczych w kopalniach Knurów-Szczygłowice i Budryk, JSW ma produkować około 85 procent węgla koksowego. Ceny węgla koksowego są wyższe niż energetycznego, więc będzie to miało znaczący wpływ na stronę przychodową spółki.  


Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018