Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Więcej Puław w Zakładach Azotowych Chorzów

Autor:  wnp.pl (DM)  |  06-12-2017 15:16  |  aktualizacja: 06-12-2017 15:36
NWZA Zakładów Azotowych Chorzów podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki. Jest to element programu naprawczego firmy. Grupa Azoty Puławy dofinansuje Chorzów 36 mln złotych.

Wdrożenie planu naprawczego spółki (na lata 2017-2027) poprzedza dokapitalizowanie spółki.

Fot. mat. pras.

- Wsparcie finansowe poprzez dokapitalizowanie spółki z Chorzowa pozwoli na wdrożenie modelu biznesowego, który zapewni stałą rentowność działalności podstawowej - mówi Jacek Janiszek, prezes zarządu Grupy Azoty Puławy.

W październiku 2017 r. zarząd Chorzowa wystąpił do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję dodatkowych akcji imiennych, skierowanych do oznaczonego odbiorcy tj. Grupy Azoty Puławy, przy jednoczesnym wyłączeniu prawa poboru pozostałych akcjonariuszy. Tak więc Puławy obejmą 3,6 mln akcji chorzowskiej spółki po 10 zł za szt.

Po skutecznym objęciu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładów Azotowych Chorzów jego kwota wzrośnie z 58,7 mln do 94,7 mln zł, a udział spółki dominującej wzrośnie z 94,32 proc. do 96,48 proc.

- Naszym nadrzędnym celem strategicznym przy tworzeniu planu naprawczego było m.in. wdrożenie modelu biznesowego produkcji oraz dystrybucji produktów własnych i obcych w celu zbudowania kompleksowej oferty handlowej, pozostając oczywiście przez cały czas w synergii z Grupą Azoty - dodaje Roman Kruszyński, prezes zarządu Zakładów Azotowych Chorzów.

We wrześniu 2011 roku Grupa Azoty Puławy nabyła większościowy pakiet akcji chorzowskiej spółki Azoty Adipol - obecnie Zakłady Azotowe Chorzów.

W tym czasie Adipol realizował już inwestycję budowy instalacji do przerobów tłuszczów zwierzęcych. Wprowadzenie stearyny na rynek zbiegło się jednak w czasie ze zmianą otoczenia rynkowego - spadły ceny stearyny, przy jednoczesnym wzroście ceny podstawowego surowca, czyli tłuszczu zwierzęcego.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018