Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

JSW odwiesza czternastki i deputaty

Autor:  wnp pl (AS)  |  06-12-2017 19:21  |  aktualizacja: 06-12-2017 19:23
Zarząd JSW porozumiał się ze związkami zawodowymi i odwiesza wypłatę części świadczeń zawieszonych w 2015 roku. Będzie to spółkę kosztowało 550 mln zł w najbliższych dwóch latach.

Zarząd JSW poinformował w komunikacie o porozumieniu ze związkami zawodowymi „w sprawie odstąpienia od niektórych zapisów Porozumienia z dnia 16 września 2015 r. (...) wstrzymujących wypłatę części świadczeń i przywrócenia ich wypłaty na zasadach stosowanych przed jego zawarciem”.

- Biorąc pod uwagę poprawę sytuacji finansowej JSW i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników, Zarząd Spółki po przeprowadzeniu negocjacji ze stroną społeczną oraz analizie zapisów porozumienia z obligatariuszami (…) podpisał w dniu 5 grudnia 2017 r. porozumienie na mocy którego Spółka w latach 2018 i 2019 wypłaci przywrócone świadczenia – czytamy w komunikacie. W roku 2018 Spółka wypłaci świadczenia na rzecz pracowników w łącznej wysokości około 350 mln zł a w roku 2019 około 200 mln zł.

We wrześniu 2015 roku zarząd JSW zawarł z reprezentatywnymi związkami zawodowymi porozumienie w sprawie ograniczenia części świadczeń pracowniczych. Wstrzymane zostały wypłaty „czternastek” i deputatów węglowych, a pracownicy administracji nie byli uprawnieni do nagrody barbórkowej. JSW szacowało wówczas pozytywny wpływ porozumień ze związkami na koszty pracy w latach 2016-18 na ok. 2 mld zł.

Wraz z poprawą sytuacji w górnictwie związkowcy coraz intensywniej domagali się odwieszenia świadczeń. Według wyliczeń Agencji Rozwoju Przemysłu - cały sektor w pierwszym półroczu wypracował prawie 1,5 mld zł zysków. Zarabiały też poszczególne spółki górnicze. Jastrzębska Spółka Węglowa na koniec czerwca miała na swoich kontach ponad 1,4 mld zł

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018