Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Jubileuszowa Barbórka Wyższego Urzędu Górniczego

Autor:  wnp.pl (JD)  |  06-12-2017 20:35  |  aktualizacja: 06-12-2017 20:42
Uroczystości barbórkowe Wyższego Urzędu Górniczego połączone z jubileuszem 95-lecia istnienia nadzoru górniczego na ziemiach polskich rozpoczęły się 6 grudnia br. od wspólnego zdjęcia pamiątkowego na schodach siedziby WUG.

  • Następnie kierownictwo urzędu wraz z pracownikami udało się na tradycyjną barbórkową mszę do Kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, znajdującego się przy ulicy Mikołowskiej.
  • Nabożeństwu przewodniczył ks. arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki, w asyście proboszcza parafii ks. kan. dr. hab. Andrzeja Nowickiego.
  • O godzinie 11.00 w sali audytoryjnej Muzeum Śląskiego odbyła się akademia, która zgromadziła blisko 300 osób.

W tym roku Barbórka obchodzona jest w radosnych nastrojach
Fot. PTWP (Andrzej Wawok)

Wśród nich byli przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych oraz reprezentacje pracowników nadzoru górniczego z całej Polski i największych przedsiębiorców z wszystkich rodzajów górnictwa (podziemnego, odkrywkowego i otworowego), producentów maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także przedstawiciele ośrodków naukowych i uczelni wspierających przemysł wydobywczy.

Podczas przemówienia otwierającego akademię prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek podsumował działalność i przemiany w funkcjonowaniu nadzoru górniczego oraz wskazał priorytety na 2018 rok.

Następnie specjalne życzenia dla pracowników nadzoru górniczego od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, skierowane na ręce prezesa WUG Adama Mirka, odczytał minister Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Po nich nastąpiła dekoracja pracowników urzędów górniczych wysokimi odznaczeniami państwowymi. W tym roku odebrały je 23 osoby. Złoty Krzyż Zasługi otrzymał Czesław Koczyba. Srebrny Krzyż Zasługi odebrali: Stanisław Dzierżęga, Dariusz Golec, Wiesław Kopiec, Ryszard Noszczyk, Zbigniew Rawicki, Andrzej Skrzydło, Grzegorz Wowczuk. Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczono: Janusza Pawlytę, Tadeusza Rusina oraz Józefa Skwarę.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymali: Dorota Jastrzębska, Krzysztof Krysakowski, Jerzy Migdał, Sławomir Niedziałek, Dariusz Szata i Beata Wanclik. Natomiast Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczono: Adama Błaszczyka, Aleksandrę Bulandę, Adama Głowackiego, Adama Maja, Jarosława Orłowskiego i Piotra Witora.

Obchody barbórkowe to także doskonała okazja do uhonorowania osób szczególnie zasłużonych dla górnictwa. Takim zaszczytnym wyróżnieniem jest odznaka „Zasłużony dla Górnictwa RP”. 
To jednostopniowe resortowe odznaczenie cywilne, ustanowione przez Radę Ministrów na wniosek prezesa WUG, minister energii przyznał w tym roku 12 pracownikom urzędów nadzoru górniczego.

Po raz czwarty w historii obchodów Dnia Górnika przyznano „Odznakę Honorową Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie”. Wyróżnienie za działania mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa w górnictwie prezes WUG Adam Mirek przyznał 17 osobom, wśród których byli m.in. dawni prezesi i wiceprezesi Wyższego Urzędu Górniczego: Wojciech Bradecki, Henryk Brol, Piotr Buchwald, Marian Filipek, Mirosław Koziura, Piotr Litwa, Wojciech Magiera, Roman Starosielec oraz Janusz Steinhoff.

Medale pracownikom organów nadzoru górniczego przyznała także Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego SA i dyrektor Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego KGHM Polska Miedź w Lubinie.

Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Wojtacha decyzją prezesa Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa otrzymał odznakę honorową I stopnia „Zasłużony dla Ratownictwa w Ratowniczej Stacji Górnictwa Otworowego”.

 Ważnym momentem jubileuszowej akademii barbórkowej organów nadzoru górniczego było oficjalne wręczenie nagród zwycięzcom konkursu fotograficznego zorganizowanego przez Wyższy Urząd Górniczy i Fundację „Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego” pod hasłem „Na morzu i na lądzie - nowoczesne oblicza górnictwa”. Na podium stanęło trzech laureatów.

Eliasz Wac za pracę „Na księżycu” zajął I miejsce. Łukaszowi Barzowskiemu za zdjęcie „Kopalnia Węgla Kamiennego Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju” przyznano II miejsce. Maciej Dorosiński za pracę „Przygotowanie do uruchomienia struga w LW Bogdanka” otrzymał III nagrodę. Przy wyborze najlepszych prac decydujące znaczenie miały walory artystyczne i merytoryczne nadesłanych fotografii. 

Jedną z części programu Barbórki Wyższego Urzędu Górniczego była ceremonia wręczenia honorowych szpad górniczych. Tradycyjnie już, jak w latach poprzednich, poprowadził ją mistrz ceremonii Józef Fudali.

 Obecna koniunktura na rynku węgla pozwala z umiarkowanym optymizmem spoglądać w przyszłość. Tegoroczne uroczystości barbórkowe odbywają się więc w dużo lepszych nastrojach niż miało to miejsce przed laty.

Czytaj więcej: Barbórka 2017: wreszcie radość zamiast stypy

Obecny rząd wskazuje, że górnictwo to niezwykle istotna gałąź przemysłu, a węgiel jeszcze długo pozostanie wiodącym nośnikiem w naszym miksie energetycznym. 

Trwająca koniunktura na rynku węgla i jego wysokie ceny pozwoliły rodzimym producentom surowca znacznie poprawić swoje wyniki. Ogółem przychody ze sprzedaży węgla po trzech kwartałach 2017 roku wyniosły 15,2 mld zł i były wyższe od ubiegłorocznych o ponad 22 proc. Prawie 38 proc. tej wartości stanowiły przychody ze sprzedaży węgla koksowego. Wynik finansowy netto górnictwa po 9 miesiącach br. wyniósł 1,66 mld zł zysku. Jak wskazuje katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, to najlepszy wynik finansowy na przestrzeni ostatnich lat.  

Czytaj również: Jerzy Dudała Górnikom w Barbórkę: stabilizacji przez duże „S”!

Do końca września tego roku kopalnie w Polsce zdołały wydobyć łącznie 48,9 mln ton węgla. W produkcji odnotowano zatem spadek o 6 proc. w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego (dlatego jednym z priorytetów krajowych spółek węglowych są inwestycje, które umożliwią ustabilizowanie wydobycia w kolejnych latach).  

Za 9 miesięcy 2016 roku produkcja wyniosła 51,95 mln ton. Prawie 39,4 mln ton tej wielkości stanowił węgiel energetyczny, pozostała wielkość przypadła na węgiel koksowy.  

W pierwszych trzech kwartałach spółki węglowe sprzedały 49,3 miliona ton węgla, a zatem sprzedaż przewyższyła produkcję o 400 tys. ton. Tradycyjnie największym odbiorcą była energetyka zawodowa, która zakupiła 23,3 mln ton węgla, choć tu odnotowano spadek sprzedaży węgla prawie o 1,1 mln ton. 

O niemal 45,8 proc. wzrosła natomiast sprzedaż do energetyki przemysłowej i wyniosła 1,6 mln ton.  

Sprzedaż węgla na rynek krajowy wyniosła 44,3 mln ton, natomiast wywóz węgla do Unii Europejskiej i eksport poza jej granice to poziom 5 mln ton. Sprzedaż w eksporcie i wywozie to spadek prawie o 25 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. Prawie 2,5 mln ton sprzedaży zagranicznej zrealizowane zostało bezpośrednio przez same kopalnie.  

W podziale na węgiel energetyczny i koksowy, sprzedaż tego pierwszego ukształtowała się na poziomie 40,1 mln ton, natomiast węgla koksowego 9,2 mln ton.  

Import za 8 miesięcy tego roku - danymi z takiego okresu dysponują urzędy celne - wyniósł 7,3 mln ton. 

Na przykopalnianych składach było na koniec września 2,2 mln ton, a jeszcze rok temu zapasy sięgały 3,4 mln ton. Cena zbytu węgla ogółem ukształtowała się na poziomie 309,87 zł, a więc prawie o 33,0 proc. wyżej niż w pierwszych dziewięciu miesiącach  ubiegłym roku. Przy czym cena węgla energetycznego osiągnęła poziom 235,57 zł/t i była wyższa o 22,47 zł/t, natomiast cena węgla koksowego to poziom 633,91 zł/t przy wzroście ponad 200 proc. W górnictwie na koniec września zatrudnionych było 82 284 osoby, z czego pod ziemią pracowało 63 279 osób.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018