Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Mota-Engil wybuduje odcinek S7 z Krakowa do granicy województwa

Autor:  wnp.pl/PAP  |  06-12-2017 20:56
Mota-Engil Central Europe zaprojektuje i wybuduje 14-km odcinek drogi ekspresowej S7 od węzła Widoma do węzła Szczepanowice w woj. małopolskim. Koszt inwestycji wyniesie ponad 508 mln zł, co oznacza, że GDDKiA będzie musiała sporo dopłacić. Budżet zamawiającego wynosił 433 mln zł.

  • Odcinek drogi ekspresowej S7 będzie liczył blisko 56 km.
  • W przetargu na ten odcinek trasy uczestniczyło pięć firm.
  • Wybrany wykonawca chce ponad 508 mln zł za wykonanie zadania.

Fot. MIB

Zadaniem wybranej będzie wykonanie prac projektowych i robót wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Powinny one zostać ukończone w ciągu 34 miesięcy od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca), natomiast do czasu przeznaczonego na projektowanie inwestycji okresy zimowe są wliczane.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje m.in. budowę 14-km odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S7, węzłów drogowych łączących S7 z istniejącym układem komunikacyjnym, niezbędnych obiektów inżynierskich, a także dróg dojazdowych.

Wybrany w przetargu wykonawca chce ponad 508 mln zł za wykonanie zadania i daje na nie gwarancję jakości na 10 lat.

Była to najniższa cena zaproponowana w przetargu. Najwyższą złożył Berger Bau - prawie 723 mln 379 tys. zł. Pozostałe oferty to Strabag (613 mln 844 tys. zł), Budimex (519 mln 711 tys. zł) oraz konsorcjum Trakcja PRKiI, Comsa, Bendrove, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów (581 mln 228 tys. zł). 

Niełatwa inwestycja


Prawie 56-km odcinek S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do węzła Igołomska w Krakowie został podzielony na trzy części realizacyjne. Są to: odcinek od granicy województwa świętokrzyskiego do węzła Szczepanowice (bez węzła) - długość ok. 23 km; odcinek węzeł Szczepanowice (z węzłem) do węzła Widoma (z węzłem) - długości ok. 14 km oraz odcinek węzeł Widoma (bez węzła) do granic Krakowa (z włączeniem do węzła Igołomska) - długości ok. 18 km.
Źródło: GDDKiA
Źródło: GDDKiA

Największy problem jest z odcinkiem pierwszym, bowiem protesty mieszkańców wsi Poradów w powiecie miechowskim dotyczące ok. 5-km fragmentu S7 projektowanego w rejonie ich miejscowości doprowadziły do uchylenia przez sąd decyzji środowiskowej. Dlatego odcinek ten został podzielony na dwie części - ta oprotestowana została wyłączona i będzie musiała uzyskać nową decyzję.

W przypadku odcinka trzeciego trwa analiza złożonych przez wykonawców ofert.

c Wytyczono go od węzła "Igołomska" w Krakowie przez Zastów, Widomą, Szczepanowice do Moczydła (granica z woj. świętokrzyskim). Trasa będzie przebiegać zupełnie nowym szlakiem, w trzech miejscach krzyżując się ze "starą" drogą krajową nr 7.

Obecnie w Małopolsce trwa budowa trzech odcinków górskiego fragmentu drogi ekspresowej S7 między Lubniem a Rabką w Małopolsce. Na liczącej 16,7 km trasie powstaje najdłuższy w Polsce, ponad 2-km tunel. Inwestycję podzielono na trzy odcinki: Lubień - Naprawa, Naprawa - Skomielna Biała wraz z budową tunelu i Skomielna Biała - Chabówka. Budowa poszczególnych odcinków tej trasy powinna się zakończyć w latach 2018-2021.

Droga krajowa nr 7 (na niektórych odcinkach S7) jest jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych w Polsce przebiegającym od Gdańska do Rabki-Zdroju. Jej długość wynosi ok. 720 km. Nową trasę w większości zlokalizowano w miejscu istniejącej drogi krajowej nr 7, czyli w korytarzu trasy europejskiej E-77. Droga połączy aglomerację trójmiejską, warszawską i krakowską.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018