Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Paweł Kołodziej, Federacja Związku Zawodowego Górników JSW: Liczymy, że w przyszłości wynagrodzenia wzrosną

Autor:  wnp.pl (Jerzy Dudała)  |  07-12-2017 12:30  |  aktualizacja: 07-12-2017 12:38
W 2014 roku średnia płaca w JSW wynosiła około 8 tys. 600 zł brutto. Natomiast w roku 2017 wynosi około 6 tys. 800 zł brutto. Staramy się zatem powrócić do sytuacji sprzed kryzysu - mówi dla portalu WNP.pl Paweł Kołodziej, przewodniczący Federacji Związku Zawodowego Górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA.

  • Współpracę z obecnym zarządem JSW oceniam dobrze - mówi Paweł Kołodziej.
  • Musimy dbać o to, żeby przychody spółki były coraz większe. Dzięki temu pracownicy będą się mieli coraz lepiej - podkreśla.
  • Niezwykle istotna dla JSW będzie realizacja zaplanowanych inwestycji, szczególnie modernizacja zakładów przeróbczych w kopalniach Knurów-Szczygłowice i Budryk - wskazuje.

Średnia płaca w JSW spadła w ciągu dwóch lat o prawie 2 tys. zł. Teraz zaczyna znowu rosnąć.
Fot. PTWP

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej i reprezentatywne organizacje związkowe działające w JSW zawarły porozumienie ws deputatów i czternastek. Ucieszyło to pewnie załogę spółki…

- Federacja Związku Zawodowego Górników JSW, Solidarność i Kadra zawarły z zarządem spółki 5 grudnia umowę przywracającą świadczenia zawieszone porozumieniem, którym w ostatnich latach ratowaliśmy firmę. Porozumienie to, zawarte we wrześniu 2015 roku, dawało możliwość skrócenia okresu obowiązywania zawieszenia wypłaty niektórych składników wynagradzania w przypadku zmiany sytuacji ekonomicznej naszej spółki.

Jako reprezentatywne organizacje związkowe stoimy na stanowisku, że w sytuacji, kiedy spółka ma pieniądze, to trzeba się nimi podzielić z załogą i oddać to, co zostało zawieszone w celu ratowania firmy i postawienia jej na nogi.

Koszt wypłaty przywróconych świadczeń szacowany jest w 2018 roku na około 350 mln złotych, natomiast w 2019 na około 200 mln złotych.

- Jest to podzielone na wypłatę czternastki oraz ekwiwalentu za węgiel. Przywrócono te świadczenia, które obowiązywały przed podpisaniem porozumienia oszczędnościowego z 16 września  2015 roku.

Ile wynosi teraz średnia płaca w JSW?

- W 2014 roku średnia płaca w JSW wynosiła około 8 tys. 600 zł brutto. Natomiast w roku 2017 wynosi około 6 tys. 800 zł brutto. Staramy się zatem powrócić do sytuacji sprzed kryzysu.

Patrząc w przyszłość widzimy, że firma potrzebuje odbudowania się. Niezbędna jest realizacja inwestycji, ponadto trzeba utworzyć fundusz stabilizacyjny, który pozwoli nam przetrwać w czasach dekoniunktury, bowiem koniunktura na rynku węgla koksowego nie będzie przecież trwała wiecznie.

Jako reprezentatywne organizacje związkowe mamy nadzieję, że sytuacja finansowa spółki pozwoli także w przyszłości na to, że wynagrodzenia pracowników wzrosną.

Kiedy to może nastąpić?


- Musimy bacznie obserwować to, jak będzie się kształtować sytuacja na rynku. Musimy przede wszystkim dbać o to, żeby przychody były coraz większe. Dzięki temu pracownicy będą się mieli coraz lepiej.

Inwestycje w JSW to teraz priorytet?


- Niewątpliwie tak właśnie jest. Obecnie są w JSW realizowane inwestycje, które były zaniechane w czasie kryzysu.

Istotna jest tu między innymi modernizacja zakładów przeróbczych w kopalni Knurów-Szczygłowice oraz kopalni Budryk. Należy też wspomnieć o budowie nowych poziomów w kopalni zespolonej Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, które w efekcie mają przynieść większe wydobycie i poprawę jakości węgla. Tego bowiem oczekuje od spółki rynek.

Jak ocenia Pan relacje z zarządem spółki?

- Współpracę z obecnym zarządem oceniam dobrze, co rokuje temu, że firma będzie się rozwijać w sposób zrównoważony.

Uważam, że dialog, który jako organizacje reprezentatywne prowadzimy z zarządem, będzie służył całej załodze i spółce. Dobrze się stało, że spółka ma wreszcie prezesa i że jest nim człowiek, który chce prowadzić dialog ze związkami i jest otwarty na ich argumenty.

W JSW stawia się na rozwiązania innowacyjne. Jak Pan to ocenia?

- Liczymy na to, że zarząd będzie prowadził spółkę przede wszystkim w kierunku zwiększania wydobycia i poprawy warunków pracy na kopalniach. Działania innowacyjne muszą służyć głównie temu.

Czytaj także:
Prezes JSW Daniel Ozon chwali wyrzeczenia płacowe pracownikówMateriał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018