Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Związkowcy Orlenu odmówili uzgodnienia nowych zasad oceny pracowników

Autor:  wnp.pl (Piotr Apanowicz)  |  07-12-2017 12:07  |  aktualizacja: 07-12-2017 12:12
Trzy reprezentatywne organizacje związkowe działające w PKN Orlen formalnie odmówiły uzgodnienia zasad systemu ocen okresowych w spółce. Bez tego nowe zasady nie będą mogły zacząć obowiązywać.

  • Solidarność, MZZPRC i MBZZ, czyli reprezentatywne organizacje związkowe w PKN Orlen odmówiły uzgodnienia nowych zasad oceny pracowniczej w płockim koncernie.
  • Zgodnie z zapisami ZUZP Orlenu, zgoda strony społecznej jest niezbędna do wejścia nowych zasad w życie.
  • Związkowcy nie przewidują jednak, by ich zastrzeżenia miały znacząco utrudnić wprowadzanie nowych ocen rozwojowych.

Zakład produkcyjny PKN Orlen w Płocku. Fot PTWP (Paweł Pawłowski)

Negatywne stanowisko wobec wprowadzenia systemu ocen okresowych poprzez wydanie zarządzenia w sprawie „zasad realizacji rozmowy rozwojowej w PKN Orlen” wydały wspólnie Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego (MZZPRC), Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy (MBZZ) oraz Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność w grupie PKN Orlen, czyli wszystkie organizacje związkowe posiadające przymiot reprezentatywności.

- Nie są to jednak w naszej ocenie rozbieżności, które miałyby uniemożliwić wejście nowych zasad w życie - powiedział nam Mariusz Konopiński, wiceprzewodniczący MBZZ.

Według niego obowiązujący do lutego obecnego roku system ocen pracowniczych w płockim koncernie był znacznie bardziej kontrowersyjny, teraz ma zastąpić go bardziej „miękka” rozmowa rozwojowa, która jednak w szczegółach, zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP), również musi najpierw zostać uzgodniona ze stroną społeczną.

- Liczymy na szybkie uwzględnienie naszych uwag przez pracodawcę, bo chcemy żeby ten dokument był jasny, czytelny i w pełni odpowiadał naszym oczekiwaniom. Można powiedzieć, że „dmuchamy na zimne” - podkreśla Mariusz Konopiński.

Związkowcy oczekują wprowadzenia czterech modyfikacji: umożliwienia obecności przedstawiciela danej organizacji związkowej jako pełnoprawnego członka komisji odwoławczej w przypadku, gdy pracownik jest członkiem tej organizacji, usunięcia uprawnienia pracodawcy do samodzielnego określania i zmiany arkusza rozmowy, stanowiącego załącznik do wprowadzanych zasad, zapewnienia, że procedura uzgodnienia i wprowadzania zmian do tego dokumentu będzie uzgadniana z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi, a także możliwości wypowiedzenia zasad przy wspólnym stanowisku wszystkich reprezentatywnych związków zawodowych.

Czytaj również Pracownicy Orlenu przeciwko "rozmowom rozwojowym" oraz Perypetii z dodatkową nagrodą dla pracowników PKN Orlen ciąg dalszy.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018