Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Kopalnia Bogdanka: już 35 lat fedrunku i dobre osiągi w obecnych czasach

Autor:  wnp.pl (Jerzy Dudała)  |  07-12-2017 20:00  |  aktualizacja: 07-12-2017 19:22
30 listopada 2017 roku minęło 35 lat od uruchomienia pierwszej ściany wydobywczej w kopalni Bogdanka, która zapoczątkowała przemysłową eksploatację węgla kamiennego w Lubelskim Zagłębiu Węglowym.

  • Uruchomienie pierwszej ściany nastąpiło po upływie ok. 8 lat od utworzenia przedsiębiorstwa i trochę ponad 2 lata od rozpoczęcia robót poziomych, wznowionych po awarii górniczej, spowodowanej wdarciem się  „kurzawki”, po której trzeba było odwadniać zatopione szyby.
  • Pierwszą ścianę - badawczą - przygotowano bezpośrednio przy filarze szybowym w Bogdance i prowadzono w kierunku zachodnim.
  • Zastosowano wtedy system eksploatacji „do pola”, umożliwiający ograniczenie do minimum zakresu robót przygotowawczych, niezbędnych dla uruchomienia tej ściany. 

Fot. Wikipedia/CC BY-SA 3.0

W kwietniu 1982 roku połączono chodnikiem wentylacyjnym wykonanym w pokładzie 382 szyb S.1.2 w Bogdance z szybem S.1.4 w Nadrybiu, uzyskując tym sposobem połączenie wentylacyjne.

Stanowiło to początek dla prowadzenia robót przygotowawczych, zmierzających do uruchomienia pierwszej ściany 1/I (nazwanej badawczą), którą oddano do eksploatacji 30 listopada 1982 roku.

Ściana ta o długości 100 m prowadzona była od filara ochronnego szybów S.1.2 i S.1.3 w systemie „do pola” z zawałem stropu w kierunku zachodnim.

Pierwsza tona węgla w Bogdance Fot. LW Bogdanka
Pierwsza tona węgla w Bogdance Fot. LW Bogdanka


Pierwsza ściana uruchomiona przed 35 laty, rozpoczynająca przemysłową eksploatację węgla w nowym Lubelskim Zagłębiu Węglowym jak na dzisiejsze standardy była nader skromna.

Jak wskazują w Bogdance, miała 100 m długości oraz wydajność poniżej 800 ton na dobę, limitowaną zdolnością wydobywczą szybu S.1.2, w którym urobek wyciągano na powierzchnię w wozach.

Wyposażenie mechanizacyjne ściany było indywidualnie dobrane dla warunków słabo jeszcze rozpoznanego zagłębia: nowo zaprojektowana obudowa ścianowa Fazos-17/37 Oz, przenośnik ścianowy Rybnik-73, kombajn ścianowy KBW-3RDU/B (następnie KWB-3). Było to jak na tamte czasy wyposażenie w pełni nowoczesne.

W czasie 35 lat działalności górniczej w Bogdance wydobyto około 147 mln ton węgla kamiennego.

Wydobycie to zapewniły 72 ściany wydobywcze czynne w tym okresie (razem z aktualnie eksploatowanymi), o łącznym wybiegu ponad 150 km.

W pokładzie 382 prowadzono eksploatację 40 ścianami o łącznym wybiegu 80 km. W pokładzie 385/2 czynnych było 28 ścian, o łącznym wybiegu ponad 66 km. W pokładzie 391 czynna jest obecnie trzecia ściana, natomiast w pokładzie 389 pierwsza uruchomiona ściana pochodzi z roku 2017.

Aktualnie Lubelski Węgiel Bogdanka SA jest jedną z największych kopalń węgla kamiennego w Polsce. W 2016 roku produkcja węgla handlowego Bogdanki wyniosła ponad 9 mln ton.

Kopalnia w Bogdance prowadzi działalność górniczą w zakresie wydobywania, wzbogacania i sprzedaży węgla kamiennego. Bogdanka zaopatruje przede wszystkim odbiorców przemysłowych, zlokalizowanych we wschodniej i północno-wschodniej Polsce.

Rynek odbiorców jest ustabilizowany, a sprzedaż  realizowana jest głównie w oparciu o umowy wieloletnie. Główne kierunki zbytu węgla handlowego z LW Bogdanka SA to energetyka zawodowa i energetyka przemysłowa.  

LW Bogdanka SA jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA od lipca 2009 roku. Od października 2015 roku LW Bogdanka SA wchodzi w skład Grupy Enea.
 
Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla Bogdanka wypracowała w III kwartale 2017 r. przychody ze sprzedaży wynoszące 405 mln zł oraz zysk netto w wysokości 31,5 mln zł.

Wynik EBIT w III kwartale br. wyniósł 44,4 mln zł, a EBITDA: 133,9 mln zł.  

Narastająco po trzech kwartałach 2017 roku przychody ze sprzedaży sięgające 1,3 mld zł (spadek o 0,6 proc. r/r) oraz zysk netto w wysokości 143,7 mln zł (wzrost o 19,6 proc. rok do roku). Wynik EBIT w omawianym okresie wyniósł 191,9 mln zł (wzrost o 24,1 proc. r/r), natomiast EBITDA: 452,5 mln zł (wzrost o 4,7 proc. rok do roku).

Czytaj także: Krzysztof Szlaga, prezes LW Bogdanka: widoczna jest nasza ciągła praca nad efektywnością kosztową

Bogdanka utrzymuje mocną pozycję rynkową. Po trzech kwartałach 2017 jej udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego kształtował się na poziomie 17,7 proc., a w rynku węgla energetycznego do energetyki zawodowej na poziomie 25,5 proc. 

W trzecim kwartale tego roku produkcja węgla handlowego była zgodna z planem i osiągnęła poziom 2,2 mln ton. Zrealizowana w tym okresie sprzedaż na poziomie ponad 2 mln również była zgodna z planem. W efekcie po trzech kwartałach zarówno produkcja węgla handlowego, jak i sprzedaż sięgnęły poziomu ok. 6,7 mln ton (czyli były porównywalne do wypracowanych w tym samym okresie rok wcześniej). Długość wyrobisk korytarzowych wykonanych w pierwszych dziewięciu miesiącach br. wyniosła 22,5 km, co oznacza wzrost o 22,3 proc. w porównaniu z tym samym okresem w 2016 roku. 

Cel produkcji rocznej na poziomie ok. 9 mln ton pozostaje bez zmian. 

LW Bogdanka po trzech kwartałach 2017 roku utrzymała wysoki poziom uzysku (65,8 proc. wobec 62,2 proc. w tym samym okresie rok wcześniej) pomimo spadku uzysku w III kw. br., spowodowanego trudnymi warunkami górniczo-geologicznymi. 

- Osiągnięte po trzech kwartałach tego roku wyniki finansowe oceniam jako dobre. Zwracam uwagę na wzrost zyskowności przy porównywalnym poziomie wydobycia i sprzedaży oraz praktycznie płaskim poziomie realizowanych cen - ocenia Krzysztof Szlaga, prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka. - Wyraźnie widoczna jest nasza ciągła praca nad efektywnością kosztową. Nasz cel produkcyjny na ten rok: ok. 9 mln ton pozostaje bez zmian. 

Zobacz też: Jaka przyszłość górnictwa w Polsce?

Do najważniejszych wydarzeń trzeciego kwartału 2017 roku zaliczyć należy złożenie przez Bogdankę wniosku o udzielenie koncesji na wydobycie węgla kamiennego ze złoża Ostrów w obszarze górniczym Ludwin, które zaowocowało otrzymaniem przez spółkę koncesji w listopadzie tego roku. 
W październiku br. spółka podpisała aneks do wieloletniej umowy sprzedaży węgla energetycznego z Zakładami Azotowymi Puławy, zwiększający wolumeny ilościowe dostaw oraz podwyższający cenę. W październiku Bogdanka zawarła także porozumienie w zakresie deputatów węglowych wypłacanych na rzecz emerytów i rencistów spółki.   

- W trzecim kwartale, realizując zapowiedzi z naszej strategii, złożyliśmy wniosek o koncesję wydobywczą na złoże Ostrów  i w listopadzie ją otrzymaliśmy. Blisko dwukrotne zwiększenie bazy zasobów w wyniku jej otrzymania oznacza możliwość długofalowego planowania i zabezpieczenia rozwoju kopalni. W październiku br. zawarliśmy z kolei porozumienie ze związkami zawodowymi w zakresie deputatów węglowych, które oznacza, że w Bogdance została rozwiązana kwestia deputatów węgłowych dla obecnych i przyszłych emerytów i rencistów - dodał prezes Krzysztof Szlaga.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018