Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Innogy Stoen Operator rozpoczyna współpracę z Politechniką Wrocławską

Autor:  wnp.pl ( ICH)  |  07-12-2017 17:33  |  aktualizacja: 07-12-2017 18:01
Innogy Stoen Operator i Politechnika Wrocławska zawarły umowę o współpracy na czas nieokreślony. – Wierzymy, że współpraca z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej zaowocuje wieloma udanymi projektami- powiedział Robert Stelmaszczyk, prezes Innogy Stoen Operator.

  • W ramach nawiązanego partnerstwa pracownicy i studenci Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej będą wspierali Innogy Stoen Operator w opracowywaniu m.in. narzędzi do poprawy niezawodności pracy sieci.
  • Marcin Habrych, zastępca Kierownika Katedry Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej uważa, że współpraca z Innogy Stoen Operator da szansę studentom Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej na realizację ciekawych prac dyplomowych, wynikających bezpośrednio z zapotrzebowania rynku.
  • Innogy Stoen Operator zarządza siecią elektroenergetyczną Warszawy i realizuje zadania operatora systemu dystrybucyjnego.

Spółka Innogy Stoen Operator, warszawski operator systemu dystrybucyjnego, rozpoczęła współpracę z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej. Dzięki podpisanemu porozumieniu będzie możliwa realizacja wspólnych projektów poprawiających funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej.

Obejmą one analizę danych pochodzących z systemu AMI (Advanced Metering Infrastructure –AMI) pod kątem bilansowania sieci niskiego napięcia, szacowania strat, wyjaśniania przyczyn i miejsc powstawania różnic bilansowych, automatyzacji sieci, przyłączania odnawialnych źródeł energii oraz innowacji w sieciach dystrybucyjnych.

Czytaj: RWE Polska zmienia nazwę na innogy Polska.

– Wierzymy, że współpraca z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej zaowocuje wieloma udanymi projektami. Nasze partnerstwo pozwoli na wzajemną wymianę wiedzy i doświadczeń, a studentom umożliwi zdobywanie nowych umiejętności i praktyk poprzez korzystanie z naszej infrastruktury, danych i biznesowego know-how – powiedział Robert Stelmaszczyk, prezes Innogy Stoen Operator.

– Naszym zdaniem współpraca z firmą Innogy Stoen Operator da szansę studentom Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej na realizację ciekawych prac dyplomowych, wynikających bezpośrednio z zapotrzebowania rynku, natomiast pracownikom naszego wydziału na realizację, wspólnie z Innogy Stoen Operator, prac badawczo-rozwojowych oraz wzajemne wsparcie merytoryczno-praktyczne – uważa Marcin Habrych, zastępca Kierownika Katedry Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej.

Innogy Stoen Operator zarządza siecią elektroenergetyczną Warszawy i realizuje zadania operatora systemu dystrybucyjnego. W 2016 r. firma zainwestowała w Warszawie ponad 240 mln zł.

Czytaj także: Milionowy klient w sieci innogy Stoen Operator

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018