Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Tauron zbuduje pilotażową mikrosieć

Autor:  wnp.pl ( ICH)  |  20-12-2017 15:29  |  aktualizacja: 20-12-2017 16:23
Tauron w ramach umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju zbuduje pilotażową mikrosieć złożoną z odnawialnych źródeł energii, bateryjnego magazynu energii elektrycznej oraz elementów sterujących pracą mikrosieci – informuje Tauron Polska Energia ( Tauron)

  • Tauron zbuduje pilotażową mikrosieć w ramach umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
  • Mikrosieć to mała sieć elektroenergetyczna pozwalająca na zagwarantowanie dostaw energii elektrycznej dla odbiorców do niej przyłączonych.
  • Mikrosieci to interesujące rozwiązanie m.in. dla zagrożonych utratą zasilania znajdujących się na końcach sieci (na przykład osiedli domów jednorodzinnych) a także dla klastrów energetycznych.

Jarosław Broda, wiceprezes zarządu ds. zarządzania majątkiem i rozwoju w Tauron Polska Energia
Fot. PTWP

Tauron zbuduje pilotażową mikrosieć w ramach umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju ( projekt Model funkcjonowania energetyki rozproszonej 2.0 - samobilansujące się obszary sieci elektroenergetycznej).  Czytaj również: Tauron wdraża Strategiczną Agendę Badawczą. Co jest w tej „mapie drogowej" innowacji?

Kolejne etapy projektu zakładają wybór lokalizacji, dobór źródeł energii oraz automatyki i systemów pozwalających na precyzyjne sterowanie mikrosiecią. Instalacja zostanie poddana testom w normalnych i nietypowych warunkach pracy. Na bazie otrzymanych wyników opracowana zostanie szczegółowa dokumentacja umożliwiająca powielenie mikrosieci w innych lokalizacjach. Czytaj także: Tauron Magenta zajmie się przełomowymi produktami

- W naszych działaniach spoglądamy w przyszłość, w której większą rolę będą odgrywać rozproszone, lokalne źródła energii. Jednocześnie chcemy zapewnić naszym klientom większą pewność zasilania w każdych warunkach. Program budowy mikrosieci łączy te dwa cele i wzmacnia ambicje Taurona, aby być liderem w kształtowaniu energetyki przyszłości – mówi Jarosław Broda, wiceprezes zarządu ds. zarządzania majątkiem i rozwoju w Tauron Polska Energia.

Mikrosieć to mała sieć elektroenergetyczna pozwalająca na zagwarantowanie dostaw energii elektrycznej dla odbiorców do niej przyłączonych. Taka sieć, dzięki możliwości okresowego funkcjonowania w trybie wyspowym, będzie mniej wrażliwa na konsekwencje silnych wichur czy zakłóceń w krajowym systemie energetycznym. Instalacje takie mogą więc przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego, ograniczenia strat na przesyle energii elektrycznej oraz zapewnienia klientom niezawodności dostaw energii elektrycznej.

- Aktualnie prowadzimy 22 projekty badawczo-rozwojowe na całym łańcuchu wartości grupy. Wdrożona w Tauronie Strategiczna Agenda Badawcza, będąca swoistą „mapą drogową” dla innowacji, pozwala na szybszy wybór projektów do realizacji, sprawniejsze alokowanie zasobów finansowych i bardziej efektywną współpracę z otoczeniem biznesowym - dodaje wiceprezes Jarosław Broda.

W okresie pierwszych trzech kwartałów br. EBITDA grupy Tauron wyniosła 2,88 mld zł, co było rezultatem wyższym o 17 proc. w porównaniu z wynikiem wypracowanym w analogicznym okresie 2016 roku. W trzech kwartałach 2017 r. zysk netto grupy Tauron wyniósł 1 194 mln zł i ukształtował się na poziomie znacząco wyższym niż w roku ubiegłym (276 mln zł). Wzrost wyniku netto był – w największym stopniu – konsekwencją ujęcia w I półroczu 2016 r. wysokich odpisów aktualizujących wartość majątku w segmencie wytwarzanie.Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018