Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Sukces rekordowego przewiertu Gaz-Systemu

Autor:  wnp.pl (DM)  |  02-01-2018 12:23  |  aktualizacja: 02-01-2018 12:21
Sukcesem zakończył się przewiert HDD pod rzeką San, stanowiący część realizowanego przez Gaz-System gazociągu Hermanowice-Strachocina. Dzięki niemu, bez szkody dla środowiska naturalnego, udało się położyć pod dnem rzeki prawie 1 kilometr gazociągu.

  • Dzięki przewiertowi obyło się bez ingerencji w środowisko naturalne.
  • Trudność prac polegała na tym, że otwór był wiercony w skale.
  • Przewiert to fragment strategicznego gazociągu Hermanowice-Strachocina.

Fot. Gaz-System

Prace nad przewiertem, realizowanym metodą horyzontalnego wiercenia kierunkowego (HDD), rozpoczęły się w sierpniu 2017 r. w miejscowości Mrzygłód (gmina Sanok). Drugi koniec wierconego otworu znalazł się również na terenie gminy Sanok w miejscowości Tyrawa Solna. 

O finansowaniu gazociągu do Słowacji więcej: Gaz-System ma dofinansowanie do połączenia gazowego ze Słowacją

W pierwszej fazie prac wykonano tzw. przewiert pilotażowy dla wykonania rurociągu o średnicy 200 mm, który posłużył docelowo jako rura osłonowa do linii światłowodowej. Równolegle wykonano przewiert pilotażowy pod docelowy gazociąg o średnicy 700 mm. Po wykonaniu otworu rozpoczęto jego poszerzanie, które odbywało się w kilku etapach z zastosowaniem narzędzi wiertniczych dostosowanych do warunków geologicznych. Po osiągnięciu wymaganej średnicy przystąpiono do ostatniego etapu prac, czyli instalacji rurociągu w wywierconym otworze. 

- Mieliśmy tu do czynienia z jednym z najdłuższych tego typu przewiertów w Polsce, dodatkowo wierconym w skale. Z tego też względu przewiert HDD pod rzeką San stanowił jedno z największych wyzwań przy budowie całego gazociągu – powiedział Krystian Liszka dyrektor Oddziału Gaz-System w Tarnowie. 

Kto wybuduje ważny gazociąg: NDI wybuduje gazociąg Strachocina - Pogórska Wola

Przewiert HDD pod rzeką San jest częścią prac związanych z realizacją gazociągu Hermanowice-Strachocina, który stanowić będzie istotny element wschodniej nitki Korytarza Gazowego Północ-Południe. Licząca ok. 72 km trasa przebiegać będzie przez gminy województwa podkarpackiego: Przemyśl, Fredropol, Ustrzyki Dolne, Bircza, Tyrawa Wołoska, Dydnia i Sanok. 

Zakres inwestycji, poza budową samego gazociągu, obejmuje też m.in. rozbudowę węzła Hermanowice wraz z zaprojektowaniem i budową odgałęzienia w kierunku Ukrainy oraz budowę pięciu liniowych zespołów zaporowo-upustowych DN700 8,4 MPa z układami obejściowymi. 

Celem projektu jest wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz modernizacja i rozbudowa systemu przesyłowego w rejonie południowo–wschodniej Polski. Inwestycja ma duże znaczenie w kontekście planowanej budowy nowego gazociągu Polska-Ukraina, który przebiegać ma pomiędzy węzłem Hermanowice po stronie polskiej a węzłem Bliche Volytsia po stronie ukraińskiej. 

Szacunkowy koszt budowy gazociągu wynosi około 288 mln złotych. Wynoszące ponad 110 mln złotych dofinansowanie na realizację tej inwestycji uzyskano z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 2019 rok.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018