Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Wreszcie znamy nowego prezesa Lotos Asfalt

Autor:  wnp.pl (Piotr Apanowicz)  |  04-01-2018 11:44  |  aktualizacja: 04-01-2018 11:54
Niemal dokładnie trzy miesiące trwała procedura wyłaniania nowego prezesa spółki Lotos Asfalt, kluczowej firmy w grupie z punktu widzenia realizacji projektu EFRA, najważniejszej obecnie inwestycji Grupy Lotos. Został nim Cezary Godziuk, który dotąd nie był związany z branżą naftową.

  • Spółką Lotos Asfalt pokieruje nowy dwuosobowy zarząd w składzie prezes Cezary Godziuk i wiceprezes Marek Zdrojewski.
  • Procedura wyboru nowego szefa spółki trwała trzy miesiące i wymagała rozpisania dwóch postępowań kwalifikacyjnych.
  • Rada nadzorcza odstąpiła od wyłonienia trzeciego członka zarządu - wiceprezesa ds. inwestycji.

Tak wyglądały początki realizacji projektu EFRA
Fot. mat. prasowe

Jak się dowiedzieliśmy, rada nadzorcza Lotos Asfalt powołała dwuosobowy zarząd, w skład którego oprócz Cezarego Godziuka jako prezesa wchodzi także Marek Zdrojewski, jako wiceprezes ds. finansowych. Ostatecznie zdecydowano się nie powoływać natomiast drugiego wiceprezesa spółki ds. inwestycji, choć na to stanowisko również rozpisane było postępowanie konkursowe.

Nowy szef Lotos Asfalt jest absolwentem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2016-2017 pełnił przez kilka miesięcy funkcję członka zarządu Totalizatora Sportowego odpowiedzialnego za finanse, a wcześniej od 2003 roku związany był z Towarzystwem Finansowym SKOK, gdzie od czerwca 2012 roku do czerwca 2016 roku był członkiem zarządu. Był również prezesem firmy Ideapress (2002-2003), a także dyrektorem zakładu, a później prezesem Zakładów Graficznych Atext (1998-2001). Od stycznia 2016 roku pełnił również funkcję członka rady nadzorczej KGHM.

Marek Zdrojewski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1990-1991 pełnomocnik wojewody gdańskiego ds. prywatyzacji, następnie podsekretarz stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych (1992-93), dyrektor Biura Ekonomiczno-Finansowego TVP (1994-96), konsultant prezesa Banku Przemysłowo-Handlowego (1996-97), minister łączności (1997-99), członek zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu (1999-2000), prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji (2000-2001), członek zarządu - zastępca dyrektora TNS OBOP (2004-2011), ostatnio był doradcą zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (2014-2016).

Do wyłonienia prezesa rada nadzorcza Lotos Asfalt potrzebowała aż dwóch postępowań kwalifikacyjnych. Pierwsze ogłoszone zostało niezwłocznie po odwołaniu 28 września 2017 roku dotychczasowego prezesa Piotra Przyborowskiego i miało zostać rozstrzygnięte jeszcze w październiku, jednak radzie nadzorczej nie udało się wówczas wyłonić najlepszego kandydata, w związku z czym rozpisała nowe postępowanie kwalifikacyjne.

Czytaj także Piotr Przyborowski nie jest już prezesem Lotos Asfalt.

Termin zgłaszania kandydatur w powtórzonym postępowaniu upływał początkowo 27 listopada br., a następnie przedłużony został do 4 grudnia br. Ostatecznie wyboru prezesa rada dokonała 29 grudnia 2017 roku, trzy miesiące i jeden dzień po odwołaniu poprzedniego szefa spółki.

Przez ten czas obowiązki prezesa Lotos Asfalt pełnił oddelegowany z rady nadzorczej Krzysztof Nowicki, który pełni także w grupie kapitałowej Lotos funkcję prezesa spółki Lotos Oil.

Wybór szefa Lotos Asfalt był ważny dla całej grupy kapitałowej, bo to właśnie ta spółka jest oficjalnie inwestorem najważniejszych instalacji powstających w ramach projektu EFRA, w tym instalacji opóźnionego koksowania (DCU), instalacji hydroodsiarczania benzyny (CNHT), instalacji produkcji wodoru (HGU), instalacji mycia LPG oraz systemu logistyki koksu. Sama Grupa Lotos jest w ramach projektu EFRA jedynie inwestorem instalacji uzupełniających, takich jak instalacja destylacji hydrowaxu oraz wytwórnia tlenu.

Poprzedni prezes Lotos Asfalt Piotr Przyborowski był jednocześnie przewodniczącym Komitetu Sterującego projektem EFRA, czyli jedną z najważniejszych osób odpowiedzialnych za realizację tej największej inwestycji koncernu. Zastępujący go przez ostatnie trzy miesiące Krzysztof Nowicki był już jedynie członkiem tego komitetu, nie wiadomo na razie jaką rolę obejmie w nim nowy prezes spółki.

Czytaj również Lotos Asfalt będzie miał dwóch nowych wiceprezesów.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018