Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Adam Glapiński, NBP: stopy bez zmian do końca roku, a nawet w 2019 roku

Autor:  wnp.pl (Katarzyna Walterska)   |  10-01-2018 16:37  |  aktualizacja: 10-01-2018 16:46
Spadek inflacji był zgodny z oczekiwaniami członków Rady Polityki Pieniężnej i tym, co przewidywały zespoły analityczne NBP. Dlatego – zdaniem prof. Adama Glapińskiego, szefa NBP – nie powinniśmy spodziewać się podwyżek stóp procentowych w tym roku.

  • Zgodnie z oczekiwaniami analityków i wcześniejszymi zapowiedziami szefa NBP stopy procentowe pozostały na niezmienionym poziomie
  • Stopa lombardowa będzie nadal wynosić 2,5 proc., stopa depozytowa - 0,5 proc., a stopa redyskonta weksli - 1,75 proc.
  • W nadchodzących kwartałach utrzyma się korzystna koniunktura w polskiej gospodarce, choć dynamika PKB będzie prawdopodobnie niższa niż w II połowie 2017 roku.

Adam Glapiński: do końca 2018 roku stopy pozostaną bez zmian
Fot. NBP

- To jest moje zdanie, być może członkowie rady będą mieli inne. W świetle istniejących danych może się to przedłużyć nawet na 2019 rok - powiedział Adam Glapiński podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Zwrócił też uwagę, ze w całej strefie euro stopy procentowe są ujemne.

Prof. Glapiński nadal uważa, że nie ma potrzeby zmian w polityce monetarnej. 

Polecamy: Kończy się era taniego pieniądza.

Członek RPP Eugeniusz Gatnar stwierdził podczas konferencji, że po zapoznaniu się z danymi o inflacji za grudzień nie jest pewien, czy nie doszło do obniżenia ścieżki inflacji względem listopadowych prognoz RPP.

- Głębszy spadek inflacji w grudniu (spodziewaliśmy się go) to wysoka baza, umocnienie złotego, które zamortyzowało wzrost cen paliw i żywności importowanej. Te czynniki spowodowały głębszy spadek inflacji niż nam się wydawało, co każe mi poczekać na projekcję marcową, ponieważ nie jestem pewien, czy nie ujawnia się jakiś proces, który będzie skutkować obniżeniem ścieżki inflacyjnej, jaka była w projekcji listopadowej - powiedział Eugeniusz Gatnar.

Rada w komunikacie podkreśliła, że w nadchodzących kwartałach utrzyma się korzystna koniunktura w polskiej gospodarce, choć dynamika PKB będzie prawdopodobnie niższa niż w II połowie 2017 roku.

- Biorąc pod uwagę aktualne informacje, Rada ocenia, że w horyzoncie projekcji inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego. W efekcie obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną - czytamy w komunikacie.

Polecamy: Co z kredytami? 

W ocenie Rady w nadchodzących kwartałach utrzyma się korzystna koniunktura w polskiej gospodarce, choć dynamika PKB będzie prawdopodobnie niższa niż w II połowie 2017 r. Głównym czynnikiem wzrostu pozostaje popyt konsumpcyjny, wspierany przez wzrost zatrudnienia i płac, wypłaty świadczeń oraz bardzo dobre nastroje konsumentów -podkreślono w materiale. Roczna dynamika cen konsumpcyjnych obniżyła się do 2 proc. r/r w grudniu i kształtuje się, jak oceniono, na umiarkowanym poziomie. Jednocześnie mimo szybszego niż w poprzednich kwartałach wzrostu płac w przedsiębiorstwach, niska pozostaje inflacja bazowa.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018