Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Daniel Ozon, prezes JSW: Stawiamy na innowacje i nowe technologie w kopalniach oraz kolejne inwestycje w koksowniach

Autor:  wnp.pl (Jerzy Dudała)  |  11-01-2018 10:09  |  aktualizacja: 11-01-2018 10:58
Dajemy zielone światło dla modernizacji segmentu koksowniczego, gdyż przyniesie nam to korzyści - zaznacza Daniel Ozon, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej. - W Koksowni Radlin niedawno zakończono modernizację benzolowni wraz z obiektami towarzyszącymi węglopochodnych.

  • Daniel Ozon zaznacza, że JSW Koks jest bardzo ważnym elementem w strategii rozwoju Grupy Kapitałowej JSW.
  • Planujemy ograniczanie wydobycia węgla energetycznego i stawiamy na wzrost wydobycia węgla koksującego, a co za tym idzie, rozwój naszych koksowni - podkreśla prezes Ozon. 
  • Zarząd JSW zdaje sobie sprawę z konieczności odbudowy nowej baterii nr 4 w Oddziale Przyjaźń i potem baterii nr 3.

Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej należąca do JSW.
Fot. PTWP (Andrzej Wawok)

- W myśl założeń stawiamy na innowacje i nowe technologie w kopalniach jastrzębskiej spółki oraz kolejne inwestycje w koksowniach, które muszą ten węgiel przetworzyć i zamienić w koks - zaznacza prezes JSW Daniel Ozon, cytowany w Magazynie Koksowniczym wydawanym przez JSW Koks. - Dlatego bardzo mocno zaczynamy współpracować z krajowymi ośrodkami naukowo-badawczymi, wyższymi uczelniami i górniczymi instytucjami.

Fot. Mat. pras. (D. Lach)
Fot. Mat. pras. (D. Lach)

Produkcja z myślą o europejskich rynkach


Zarząd JSW zdaje sobie sprawę z konieczności odbudowy nowej baterii nr 4 w Oddziale Przyjaźń i potem baterii nr 3. 

Koksownia Przyjaźń jest największą w strukturach Grupy Kapitałowej, posiada dwie nowoczesne baterie koksownicze nr 5 i 1, natomiast JSW Koks jest jednym z największych producentów koksu na rynki europejskie. 

- Dajemy zielone światło dla modernizacji segmentu koksowniczego, gdyż przyniesie nam to korzyści - zaznacza Daniel Ozon. - W Koksowni Radlin niedawno zakończono modernizację benzolowni wraz z obiektami towarzyszącymi węglopochodnych.

Stabilna produkcja węgla na poziomie od 15,6 mln ton w roku 2018 do 18,2 mln ton w roku 2030 przy kosztach gwarantujących rentowność EBITDA; poziom sprzedaży węgla na poziomie zbliżonym do jego produkcji; zrównoważony poziom produkcji i sprzedaży koksu na poziomie powyżej 3,4 mln ton. To główne założenia ekonomiczne strategii JSW do 2030 roku. 

Czytaj także: Strategia JSW do 2030 roku: więcej węgla koksowego, wzrost wydajności, spadek kosztów

Dokument zakłada też poprawę efektywności produkcji poprzez inwestycje i wprowadzanie nowych technologii, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań techniczno-technologicznych, funkcjonowanie zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju w celu harmonijnej współpracy z interesariuszami, w tym ze społecznością lokalną. 

Założono też stabilność finansową w celu realizacji założeń programu inwestycyjnego - strategia przewiduje utworzenie funduszu stabilizacyjnego. 

- Należy pamiętać o tym, że Jastrzębska Spółka Węglowa jest szczególnie podatna na wahania koniunktury w przemyśle stalowym, czego doświadczyła już nie raz. A zatem trzeba już dziś myśleć o zabezpieczeniu się na lata chudsze - mówi portalowi WNP.pl Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki.

 Program inwestycyjny Grupy JSW zakłada realizację projektów inwestycyjnych w latach 2018-2030 o łącznych planowanych nakładach w wysokości 18,9 mld zł. 

Priorytety jasno określone


Przy tym najwyższy priorytet nadano projektom w zakresie: rozwoju działalności wydobywczej, modernizacji i optymalizacji funkcjonowania segmentu koksowniczego, zapewnienia samowystarczalności energetycznej poprzez rozwój mocy wytwórczych w oparciu o własną bazę surowcową - metan i gaz koksowniczy. 

- Nasza firma potrzebuje bardzo dużo nakładów inwestycyjnych. Trzeba między innymi odbudować fronty wydobywcze - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.pl Paweł Kołodziej, przewodniczący Federacji Związku Zawodowego Górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. - Realizacja inwestycji niewątpliwie jest priorytetem.

Wśród biznesowych celów w strategii JSW do 2030 roku wymienia się też poprawę rentowności Grupy oraz integrację poszczególnych segmentów działalności i wdrażanie innowacyjnych technologii w całym ciągu produkcji – od wydobycia węgla do produkcji koksu, a także wzrostu efektywności działalności głównej i wspierającej. 

Zobacz również:Marek Ściążko, AGH, o zgazowaniu węgla, pomyśle na nasze górnictwo i kopalni Krupiński

W Koksowni Przyjaźń strategia przewiduje budowę nowych baterii koksowniczych w celu produkcji koksu wielkopiecowego o wysokich parametrach przy wykorzystaniu najniższego wskaźnika konwersji. 

W Koksowni Radlin przewiduje się kontynuację inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury w celu produkowania koksu wielkopiecowego o bardzo wysokich parametrach. 

Oprócz inwestycji w obszarze koksu będą prowadzone inwestycje w produkty węglopochodne - chodzi o ich maksymalny odzysk z gazu koksowniczego. 

- Jastrzębska Spółka Węglowa jako czołowy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej korzysta z tzw. renty geograficznej, podlega jednak ogólnym trendom rynku światowego. Sytuacja na rynku węgla koksowego i koksu jest powiązana z rynkiem stali i wyrobów hutniczych. Cykle koniunkturalne pokazują wahania cen tych produktów - ocenia Daniel Ozon.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018