Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Wkrótce decyzja PFR ws. 880 mln zł na budowę bloku 910 MW w Jaworznie

Autor:  wnp.pl (Dariusz Ciepiela)  |  11-01-2018 13:41  |  aktualizacja: 11-01-2018 14:09
- Prowadzimy negocjacje z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) ws. dofinansowania bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Nie wykluczone, że umowa może zostać zawarta w pierwszym  kwartale br. - mówi WNP.PL Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia. Wartość umowy to 880 mln zł.

  • - Chcieliśmy tę umowę zawrzeć do końca 2017 r. Jak wiadomo, to się nie udało, ze względu na złożoność materii. Chcemy umowę podpisać możliwie jak najszybciej. Jesteśmy już blisko, naprawdę niewiele pozostało do wynegocjowania. W duchu porozumienia obie strony dogłębnie negocjują - mówi Filip Grzegorczyk.
  • Powiedział, że nie chce mówić o konkretnym terminie podpisania umowy, choć dodał, iż nie wykluczyłby, że nastąpi to jeszcze w pierwszym kwartale br.
  • - Nie ma negatywnych skutków tego przesunięcia. Pewne kwestie trzeba było dokładniej wynegocjować, wyregulować i stąd to późniejsze zawarcie - dodał prezes Taurona.

PFR ma wspomóc budowę bloku 910 MW w Jaworznie kwotą 880 mln zł.
archiwum

Przypomnijmy, że 1 czerwca 2017 r. Tauron i Polski Fundusz Rozwoju (PFR) podpisały porozumienie określające wstępne warunki zaangażowania w realizację budowy nowego bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie.

Formalnie stronami porozumienia są Tauron Polska Energia oraz Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych - Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych i Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych - Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, których częścią portfela inwestycyjnego zarządza Polski Fundusz Rozwoju.

Na podstawie porozumienia Fundusze wyraziły wstępne zainteresowanie zainwestowaniem w Projekt łącznie kwoty 880 mln zł, w drodze obejmowania przez Fundusze nowych udziałów w spółce celowej Nowe Jaworzno Grupa Tauron, będącej obecnie jednoosobową spółką Tauron Polska Energia, która realizuje projekt.

Spółka Nowe Jaworzno Grupa Tauron powstała poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa z Tauron Wytwarzanie i rozpoczęła działalność 3 kwietnia 2017 r.

Utworzenie wyodrębnionego podmiotu dedykowanego do realizacji jednej konkretnej inwestycji umożliwi zmianę dotychczasowego modelu finansowania budowy bloku 910 MW co w konsekwencji pozwoli na ograniczenie wpływu wydatków związanych z tą inwestycją na bilans Grupy Tauron.

W grudniu 2017 r. Tauron poinformował, że zaawansowanie prac na budowie bloki 910 MW w Elektrowni Jaworzno III przekroczyło 50 proc. Zakończono już całość kontraktacji wykonawców bloku. To obecnie największa inwestycja realizowana w grupie Tauron.
Czytaj więcej: Jak przebiegają prace na budowie bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III? Zobacz wideo

Koszt inwestycji w Jaworznie, jednej z największych w polskiej energetyce, wynosi 6,2 mld zł.

Blok będzie opalany węglem kamiennym (do ok. 2,8 mln ton rocznie), planowana produkcja energii to 6,5 TWh rocznie (wystarczająca na zapotrzebowanie 2,5 mln gospodarstw domowych).

Tauron inwestuje także w segmencie górniczym. 11 grudnia 2017 r. Tauron Wydobycie podpisał z firmami Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego i Siemag Tecberg Polska umowę na II etap budowy poziomu 800 w ZG Janina. Czytaj więcej:
Tauron Wydobycie z umową na II etap budowy poziomu 800 w ZG Janina

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018