Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Geo-Metan. Rusza wielki program zagospodarowania metanu

Autor:  wnp.pl (Dariusz Malinowski)  |  11-01-2018 14:25  |  aktualizacja: 11-01-2018 17:20
Rusza wart 300 mln zł program zagospodarowywania metanu. Poprawi bezpieczeństwo w kopalniach, zwiększy niezależność energetyczną kraju i zabezpieczy spółki przed wysokimi opłatami z tytułu emisji szkodliwych dla środowiska gazów. W projekt zaangażowały się: PGNiG, Tauron, PGG i JSW.

  • Wartość programu Geo-Metan to około 300 mln złotych.
  • Jeśli się powiedzie, PGNiG może zwiększyć krajowe wydobycie gazu nawet o 30 proc.
  • W kopalniach poprawi się bezpieczeństwo pracy i ekonomika produkcji, a sukces programu może być ważny w kontekście zmian w systemie EU ETS.

List podpisany. Od lewej: prezes JSW Daniel Ozon, szef PGNiG Piotr Woźniak, prezes Tauronu Filip Grzegorczyk i prezes PGG Tomasz Rogala.
Fot. Mat. pras.

Bezbarwny i bezwonny metan jest w kopalniach przekleństwem. Tworząc mieszaninę z powietrzem, grozi bardzo silnym wybuchem. W skali 100 lat potencjał cieplarniany metanu jest aż 25-krotnie większy niż dwutlenku węgla. Zarazem metan jest bardzo cennym paliwem, w ogromnej części stanowi składową powszechnie wykorzystywanego gazu ziemnego. Nic więc dziwnego, że celowe jest jego zagospodarowanie. Czytaj także: PGNiG inwestuje w metan. To mogłoby zwiększyć nasze wydobycie o ponad 1/3

Szkoda tego gazu

W czwartek (11 stycznia) w Katowicach przedstawiciele zarządów spółek górniczych i energetycznych podpisali w list intencyjny, który pozwoli na rozwój programu Geo-Metan. Współpraca pomoże zwiększyć krajowe wydobycie gazu ziemnego, zmniejszyć koszty wydobycia węgla i poprawić bezpieczeństwo górników pracujących pod ziemią. Sygnatariuszami listu są PGNiG, Tauron, PGG i JSW. Wszyscy liczą na profity.

- Metan z pokładów węgla może stać się ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Jednocześnie odmetanowanie kopalń znacznie poprawi bezpieczeństwo pracy górników i może przyspieszyć tempo wydobycia węgla. Cieszę się, że wspólnie z innymi polskimi spółkami górniczymi i energetycznymi PGNiG będzie rozwijać technologie pozwalające na pozyskiwanie metanu z pokładów węgla - mówi Piotr Woźniak, prezes PGNiG.

Dlaczego PGNiG zależy na inwestowaniu w wydobycie metanu? Bo jak przyznaje prezes Woźniak, warto zagospodarować ten w znacznym stopniu marnotrawiony surowiec. W przypadku powodzenia programu - to będzie wiadome w następnej dekadzie - w grę wchodzi pozyskiwanie nawet 1-1,5 mld m sześc. gazu rocznie. Dla porównania obecne wydobycie gazu ziemnego w kraju waha się pomiędzy 4 a 4,5 mld m sześc. Sukces programu pozwoliłby więc zwiększyć rodzime wydobycie o około 30 proc.

Co ciekawe, zasoby bilansowe metanu w Polsce szacowane są na około 170 mld m sześc. gazu. A to więcej niż w klasycznych złoża.

Bezpieczniej i szybciej

W podpisaniu listu wzięli udział także przedstawiciele dwóch spółek górniczych. Biorąc pod uwagę zagrożenie, jakie stwarza dla górników metan, jest to jak najbardziej zrozumiałe. Na czym miałaby polegać współpraca górników z gazownikami?

Warto zaznaczyć, że wydobycie metanu ze złóż węgla miałoby miejsce na kilka, a nawet kilkanaście lat przed eksploatacją górniczą. Byłoby więc pierwszym elementem odmetanowywania kopalń.

- Ale to nie wszystko - mówi Daniel Ozon, prezes JSW. - Metan jest niezwykle niebezpiecznym gazem towarzyszącym pokładom węgla kamiennego. Im więcej gazu ujmiemy i wykorzystamy do produkcji energii elektrycznej, tym większe korzyści odniesie z tego środowisko naturalne dzięki ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych do powietrza - dodaje Ozon.

Jak podkreślają prezesi spółek górniczych, wydobyty metan będzie nie tylko lepiej zagospodarowany, ale także poprawi ekonomikę kopalń.

- Wraz ze schodzeniem do coraz niższych pokładów nasila się problem metanowy. Musimy wstrzymywać pracę urządzeń. Brak metanu to lepsze wykorzystanie np. kombajnów, a poprawa naszej efektywności to kluczowa kwestia - podkreślał Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej.

O skali problemu może świadczyć to, że rocznie kopalnie emitują około miliarda m sześc. tego cennego gazu.

Podwójnie na wydobyciu metanu może zyskać Tauron. Z jednej strony spółka poprawi bezpieczeństwo w swoich kopalniach. Z drugiej może zarabiać na wyprodukowanym z metanu prądzie.

- Grupa Tauron posiadająca trzy własne kopalnie węgla kamiennego jest naturalnie zainteresowana rozwijaniem innowacyjnych technologii pozyskiwania metanu z pokładów węgla połączonego z odmetanowaniem kopalń - podkreśla Filip Grzegorczyk, prezes Tauronu. - Wdrażanie tego typu innowacji wynika z naszej polityki poprawiania bezpieczeństwa pracowników i podnoszenia efektywności pracy naszych kopalń - dodaje.

Wybiegając w przyszłość


Jak będzie wyglądała realizacja programu? Geo-Metan ma przebiegać trzyetapowo. Kluczowy dla niego będzie etap badawczo-demonstracyjny. W ciągu 4-5 lat mają być m.in. przeprowadzone szerokie testy, które wykażą, ile faktycznie metanu można wydobyć.

W tym roku w pobliżu Gilowic mają zostać wykonane kolejne odwierty. Z czasem ich liczba będzie sukcesywnie rosnąć.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt całej sprawy.  Metan jest gazem wyjątkowo szkodliwym dla klimatu. Wiele wskazuje, że jego emisja będzie podlegała przepisom systemu EU ETS. To oznacza, że wypuszczanie metanu do atmosfery może stać się bardzo kosztowne. Jego zagospodarowanie pozwoli ograniczyć, a być może w ogóle całkowicie rozwiązać problem.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018