Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Wojciech Lutek w Radzie Dyrektorów EDSO for Smart Grids

Autor:  wnp.pl ( ICH)  |  11-01-2018 20:01  |  aktualizacja: 11-01-2018 20:17
PGE Dystrybucja przystąpiła do europejskiego stowarzyszenia Operatorów Systemów Dystrybucyjnych EDSO for Smart Grids. Wojciech Lutek, prezes spółki, został powołany do Rady Dyrektorów EDSO for Smart Grids.

PGE Dystrybucja stała się pełnoprawnym członkiem stowarzyszenia z prawem głosu we wszystkich kwestiach poruszanych w pracach EDSO for Smart Grids.

Wojciech Lutek, prezes PGE Dystrybucja, jest w Radzie Dyrektorów EDSO for Smart Grids
Fot. PTWP

Zgodnie z decyzją walnego zgromadzenia stowarzyszenia, które odbyło się w połowie grudnia 2017 roku w Düsseldorfie, Wojciech Lutek, prezes PGE Dystrybucja, został powołany do Rady Dyrektorów EDSO for Smart Grids.

Czytaj także: W. Lutek, PGE Dystrybucja : kładziemy nacisk na kablowanie sieci

EDSO for Smart Grids skupia czołowych europejskich Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD) energii elektrycznej, umożliwiając współpracę przy wprowadzaniu oraz promowaniu rozwiązań związanych z inteligentnymi sieciami.

Działalność stowarzyszenia koncentruje się również na wspieraniu unijnej polityki dotyczącej badań i rozwoju oraz polityce i regulacjach państw członkowskich prowadzących do rozwoju inteligentnych sieci.

Czytaj również: Energa-Operator ma miliony na inteligentne sieci

Rozwój inteligentnych sieci jest jednym z warunków osiągnięcia ambitnych celów Unii Europejskiej w zakresie energii i klimatu z perspektywy realizacji planów zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej oraz zwiększenia udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym.

EDSO for Smart Grids jest kluczowym pośrednikiem między europejskimi OSD i instytucjami europejskimi, a przez swoje aktywne działanie wpływa na przyszły kształt rynku energii, który w swojej strukturze uwzględniać ma rolę operatorów sieci dystrybucyjnych.

W pierwszych dziewięciu miesiącach br. segment dystrybucji grupy PGE, za którym stoi PGE Dystrybucja, dostarczył odbiorcom 26,2 TWh energii wobec 25,43 TWh rok wcześniej. W pierwszych trzech kwartałach br. inwestycje w segmencie dystrybucji PGE wyniosły 1060 mln zł wobec 1135 mln zł w analogicznym okresie 2016.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018