Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Prezes FNEZ : dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej niezbędne pilne wprowadzenie rozwiązań systemowych

Autor:  wnp.pl ( ICH)  |  11-01-2018 22:11  |  aktualizacja: 11-01-2018 22:18
– Ambitny cel budowy 8 GW w MFW do roku 2035 jest nadal w naszym zasięgu. Aby go osiągnąć, niezbędne jest jednak pilne wprowadzenie rozwiązań systemowych zapewniających możliwość określenia gwarantowanej wysokości ceny energii pochodzącej z pilotażowych morskich farm wiatrowych, zapewnienie dostępu do sieci nowym projektom oraz wyznaczenie nowych projektów na obszarach przeznaczonych w planie zagospodarowania obszarów morskich pod rozwój energetyki odnawialnej – wskazuje Maciej Stryjecki, prezes zarządu FNEZ.

  • Kilka projektów morskich farm wiatrowych jest w Polsce rozwijanych, ale dotychczas nie podjęto żadnych decyzji inwestycyjnych, co zdaniem Macieja Stryjeckiego oznacza, że szansa na budowę pierwszych morskich elektrowni w roku 2020 spadła do zera.
  • Z opracowania  FNEZ wynika, że osiągnięcie celu 8 GW w MFW do 2035 roku wymaga organizacji już w 2019 r. aukcji określających gwarantowaną wysokość ceny energii w okresie 15-letnim dla projektów posiadających decyzje środowiskowe i umowy przyłączeniowe.
  • FNEZ wskazuje, że na zielone światło dla morskiej energetyki wiatrowej czekają również polskie firmy, które już od kilku lat odnoszą sukcesy w dostarczaniu na światowe rynki technologii i podzespołów wykorzystywanych w sektorze energetyki morskiej.

Szansa na budowę pierwszych morskich elektrowni w roku 2020 spadła do zera
Fot. Shutterstock

Z analiz potencjału rynkowego morskich farm wiatrowych (MFW) w Polsce, prowadzonych w ramach programu „Energia z Bałtyku dla Polski 2025” przez Fundację na rzecz Energetyki Zrównoważonej (FNEZ), Polska ma szansę zrealizować ambitny plan, jakim jest uzyskanie 8 GW z morskich farm wiatrowych do końca 2035 roku.

Zdaniem FNEZ w połączeniu z równoległym rozwojem energetyki gazowej na poziomie ok. 4 GW i budową transgranicznej morskiej sieci przesyłowej o mocy 2-3 GW energetyka morska może odegrać kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego w latach 2025-2035.

Czytaj także: Elektrownie wiatrowe na morzu. Polska ma olbrzymi potencjał - przekonuje PSEW

– Aby rozwijać energetykę morską, Polska potrzebuje rozwiązań systemowych i konkretnych deklaracji wsparcia ze strony administracji, które dawałyby stabilną podstawę do decyzji inwestycyjnych. O ile kilka projektów jest sukcesywnie rozwijanych – zostały już podpisane umowy pozwalające na przyłączenie 2,2 GW z morskich wiatraków do 2026 roku, dla trzech projektów przeprowadzono kompleksowe badania środowiskowe, a dwa w 2016 roku uzyskały decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, to obecnie nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie w polskich domach popłynął prąd z Morza Bałtyckiego. Do tej pory nie podjęto bowiem żadnych decyzji inwestycyjnych, a to oznacza, że szansa na budowę pierwszych morskich elektrowni w roku 2020 spadła do zera – mówi Maciej Stryjecki, prezes zarządu FNEZ.

 Ambitny cel budowy 8 GW w MFW do roku 2035 jest nadal w naszym zasięgu - mówi Maciej Stryjecki, prezes Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej (fot. PTWP)
Ambitny cel budowy 8 GW w MFW do roku 2035 jest nadal w naszym zasięgu - mówi Maciej Stryjecki, prezes Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej (fot. PTWP)


FNEZ wskazuje, że na zielone światło czekają również polskie firmy, które już od kilku lat odnoszą sukcesy w dostarczaniu na światowe rynki technologii i podzespołów wykorzystywanych w sektorze energetyki morskiej. Krajowi przedsiębiorcy specjalizują się w produkcji fundamentów morskich elektrowni, wież i konstrukcji stalowych, morskich kabli i stacji transformatorowych oraz statków do budowy i serwisu morskich farm. Jak wynika z analiz FNEZ, po roku 2020 energetyka morska może stać się jednym z filarów polskiej gospodarki, który będzie zapewniał nawet w 60-70 proc. krajowego łańcucha dostaw.

Czytaj także: Morska energetyka wiatrowa szansą dla polskiej gospodarki

– Ambitny cel budowy 8 GW w MFW do roku 2035 jest nadal w naszym zasięgu. Aby go osiągnąć, niezbędne jest jednak pilne wprowadzenie rozwiązań systemowych zapewniających możliwość określenia gwarantowanej wysokości ceny energii pochodzącej z pilotażowych morskich farm wiatrowych, zapewnienie dostępu do sieci nowym projektom oraz wyznaczenie nowych projektów na obszarach przeznaczonych w planie zagospodarowania obszarów morskich pod rozwój energetyki odnawialnej – wskazuje Maciej Stryjecki.

- Poważnej dyskusji trzeba również poddać temat rozwoju sieci morskiej. Z jednej strony taka sieć może istotnie wpłynąć na bezpieczeństwo polskiego systemu elektroenergetycznego, a z drugiej znacząco obniżyć koszty inwestycyjne MFW. Scenariusz budowy morskiej infrastruktury przesyłowej przez PSE, i stworzenie punktów przyłączenia dla MFW na morzu sprawiłoby, że MFW w Polsce po roku 2027 mogłyby się rozwijać na zasadach czysto rynkowych, bez dodatkowego wsparcia. A w rękach państwa zostałaby sieć, pozwalająca na import energii oraz na zwiększenie możliwości bilansowania i bezpieczeństwa przesyłu w Północnej Polsce – dodaje Stryjecki.

Jak wynika z opracowania przedstawionego przez FNEZ, osiągnięcie celu 8 GW w MFW do 2035 roku wymaga organizacji już w 2019 r. aukcji określających gwarantowaną wysokość ceny energii w okresie 15-letnim dla projektów posiadających decyzje środowiskowe i umowy przyłączeniowe.
W 2020 r. aukcje powinny zostać zorganizowane dla projektów posiadających prawomocne pozwolenia lokalizacyjne i określać warunki przyłączenia do sieci oraz wysokość ceny energii. Z kolei wydzielenie granic nowych projektów, które nie będą objęte prawomocnymi decyzjami lokalizacyjnymi i aukcja na lokalizacje i warunki przyłączenia do sieci dla tych projektów, które zostaną oddane do użytku do roku 2035, powinna zostać zorganizowana w 2021 roku. Projekty startujące w tej aukcji powinny być realizowane bez dodatkowego wsparcia, w postaci gwarantowanej ceny energii.


Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018