Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Jedna z priorytetowych inwestycji ciepłowniczych Taurona coraz bliżej

Autor:  wnp.pl (Dariusz Ciepiela)  |  12-01-2018 08:12  |  aktualizacja: 12-01-2018 08:09
26 stycznia br. mija termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na realizację inwestycji uciepłownienia bloku nr 10 o mocy 460 MW w Elektrowni Łagisza. - Uciepłownienie Łagiszy jest dla nas bardzo ważnym projektem,  to jeden z naszych priorytetów - mówi WNP.pl Filip Grzegorczyk, prezes Tauron Polska Energia.

- Został ogłoszony przetarg i czekamy na to, jakie oferty zostaną zgłoszone. Uciepłownienie Łagiszy jest dla nas bardzo ważnym projektem, ponieważ chodzi o zapewnienie ciepła dla części zagłębiowskiej aglomeracji. To jeden z naszych priorytetów - mówi WNP.pl Filip Grzegorczyk, prezes Tauron Polska Energia.

Elektrownia Łagisza już wkrótce zwiększy produkcję ciepła
fot. mat. pras.

Przetarg został ogłoszony w grudniu 2017 r. Jak mówi Filip Grzegorczyk, obecnie nie ma żadnych przesłanek, aby przesuwać termin składania ofert.

Przetarg ogłosiła spółka Tauron Wytwarzanie. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania „uciepłownienie bloku nr 10 wraz z dostosowaniem układu wyprowadzenia ciepła w Elektrowni Łagisza”.

Przedmiot zamówienia polega na zabudowie i wykonaniu wszystkich niezbędnych połączeń technologicznych, wymienników ciepła o łącznej mocy cieplnej 150 MWt, wykorzystujących parę pobraną z układu przepływowego turbiny do produkcji ciepła grzewczego.

Obejmuje również budowę rurociągów ciepłowniczych łączących projektowane wymienniki ciepła z istniejącą siecią wody grzewczej na terenie Elektrowni oraz modernizację istniejącej centralnej stacji ciepłowniczej na terenie Elektrowni.

Kryteria oceny ofert stanowi cena (80,00 proc.) oraz termin realizacji, w miesiącach (20,00 proc.). 

To zamówienie jest jednym z trzech zadań składających się na przedsięwzięcie inwestycyjne pod nazwą „uciepłownienia Elektrowni Łagisza przez modernizację turbiny 460 MW dla celów ciepłownictwa,
budowę stacji ciepłowniczej podłączonej do istniejącej sieci oraz budowę kotłów szczytowo – rezerwowych”, które ma zapewnić zaopatrzenie w ciepło dla rejonu zasilania Elektrowni Łagisza, obsługiwanego dotychczas przez stacje ciepłownicze zasilane przez bloki nr 6 i 7. Przewiduje się wyłączenie tych obiektów z eksploatacji w 2019 roku.

Obecnie moc elektryczna osiągalna Elektrowni Łagisza wynosi 700 MWe a osiągalna moc cieplna 279,20 MWt.

Tauron inwestuje także w segmencie górniczym. 11 grudnia 2017 r. Tauron Wydobycie podpisał z firmami Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego i Siemag Tecberg Polska umowę na II etap budowy poziomu 800 w ZG Janina.
Czytaj więcej: Tauron Wydobycie z umową na II etap budowy poziomu 800 w ZG Janina

Obecnie największą inwestycją realizowaną przez Tauron jest budowa bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Koszt tej inwestycji to 6,2 mld zł.
Czytaj o niej więcej: Wkrótce decyzja PFR ws. 880 mln zł na budowę bloku 910 MW w Jaworznie

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018