Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Sezon negocjacji płacowych dotarł do koncernów energetycznych

Autor:  wnp.pl/AH  |  12-01-2018 07:35
W większości grup energetycznych trwają lub niebawem rozpoczną się negocjacje zmierzające do wzrostu wynagrodzeń pracowników. Ze związkowcami negocjują m.in. elektrownie wchodzące w skład Energii, PGE, Enei. Do podwyżkowej batalii szykuje się także PGNiG.

Jak informuje "Parkiet", spór zbiorowy na tle płacowym trwa w Elektrowni Ostrołęka. Jego podłożem jest nieuwzględnienie przez pracodawcę postulatu wypłaty jednorazowo 1 tys. zł netto dla każdego pracownika. Według cytowanego przez gazetę rzecznika Energi trwają już rozmowy i strony zbliżają się do wypracowania porozumienia .

fot. PTWP (Andrzej Wawok)

Z informacji dziennika wynika również, że do rozmów odnośnie podwyżek miało dojść też w centrali Enei.

Również w PGE GiEK związkowcy chcą podwyżek. Oczekują wzrostu wynagrodzeń średnio o 500 zł, powołując się miedzy innymi na wysokie zyski grupy oraz dynamikę wzrostu płac na rynku. Jak mówi przewodniczący ZZPRC w Elektrowni Bełchatów Andrzej Nalepa, negocjacje płacowe powinny się rozpocząć jeszcze w tym kwartale.

Z informacji dziennika wynika również, że do corocznych negocjacji w sprawie podwyżek wynagrodzeń przygotowuje się też PGNiG.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018