Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Andrzej Zibrow z Grupy Kapitałowej Balamara: Na ten węgiel czeka gospodarka UE i polski przemysł

Autor:  wnp.pl (Jerzy Dudała)  |  11-01-2018 11:00
- Projekt KWK Nowa Ruda Węgiel Koksujący jest dziś najbardziej zaawansowanym światowej klasy nowym projektem górniczym w Polsce. Jego cechą charakterystyczną jest niespotykane wręcz w sektorze poparcie społeczne i modelowe współdziałanie inwestora z władzami samorządowymi- zaznacza w rozmowie z portalem WNP.pl. Andrzej Zibrow, dyrektor generalny spółki Coal Holding z Grupy Kapitałowej Balamara Resources Limited i jeden z pomysłodawców rewitalizacji dolnośląskich złóż.
Węgiel koksowy będzie poszukiwanym surowcem na unijnych rynkach
fot. PTWP (Maciej Kwaśniewski)
  • Andrzej Zibrow wskazuje, że Unii Europejskiej oraz polskiej gospodarce brakuje dziś węgla i trzeba go importować.
  • A zatem noworudzki projekt zyskuje jeszcze bardziej na znaczeniu i to w sytuacji, gdy węgiel koksujący wpisany jest na listę surowców krytycznych w UE.
  • Koszt budowy kopalni koło Nowej Rudy ma wynieść około 130 milionów dolarów.


Jak ocenia Pan perspektywy dla węgla kamiennego w Polsce?

- Uważam, że sektor górnictwa węgla kamiennego w Polsce przechodzi okres zasadniczych zmian.

Patrząc z perspektywy globalnego rynku, który charakteryzuje się cyklicznością koniunktury, obecny stan wzrostu cen i zapotrzebowania na węgiel kamienny daje polskiej gospodarce nie tylko możliwość dokończenia procesu restrukturyzacji i unowocześnienia kopalń, ale wręcz otwiera perspektywy rozwojowe dla nowych inwestycji i prywatnych inwestorów.
Andrzej Zibrow, dyrektor generalny spółki Coal Holding z Grupy Kapitałowej Balamara Resources Limited (fot.mat.pras.)
Andrzej Zibrow, dyrektor generalny spółki Coal Holding z Grupy Kapitałowej Balamara Resources Limited (fot.mat.pras.)

Przykładem wasz projekt Nowa Ruda Węgiel Koksujący?


- Jednoznacznym przykładem determinacji i dynamicznego działania w tym obszarze jest projekt KWK Nowa Ruda Węgiel Koksujący, gdzie mamy niepowtarzalną szansę podjąć międzynarodową rywalizację, walcząc o pozycję zdecydowanego lidera nowoczesnych przemian w sektorze. Daliśmy drugie życie dolnośląskim złożom i impuls rozwojowy dla regionu, górnictwa oraz polskiej gospodarki.

Biorąc natomiast pod uwagę fakt, iż Unii Europejskiej i polskiej gospodarce brakuje dziś węgla i trzeba go importować, noworudzki projekt zyskuje tym bardziej na znaczeniu. I to w sytuacji, gdy węgiel koksujący wpisany jest na listę surowców krytycznych w UE, a produkcja jego ma strategiczny wpływ na rozwój przemysłu. 

Projekt KWK Nowa Ruda Węgiel Koksujący jest dziś najbardziej zaawansowanym światowej klasy nowym projektem górniczym w Polsce. Jego cechą charakterystyczną jest niespotykane wręcz w sektorze poparcie społeczne i modelowe współdziałanie inwestora z władzami samorządowymi.

Czytaj także: Derek Lenartowicz, Balamara: chcemy 4 kopalni w Polsce

Aż tak dobrze się to przedstawia?


- W końcu 500 lat tradycji dolnośląskich złóż węgla kamiennego zobowiązuje.

Podjęto szereg uchwał wspierających na wszystkich szczeblach władz samorządowych oraz uzyskano poparcie wszelkiego rodzaju instytucji i organizacji pozarządowych.

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż to właśnie szeroko rozumiana strona społeczna i samorządowa regionu Nowej Rudy była inicjatorem powstania projektu pozyskując inwestora, spółkę Coal Holding z Grupy Kapitałowej Balamara.

Pomysł rewitalizacji Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego stał się już faktem. Wykonano 8 odwiertów badawczych, zatwierdzono dokumentację geologiczną oraz opracowano Raport oddziaływania na środowisko.

Czytaj też: Nowe kopalnie w Polsce. Potrzeba czasu, a przede wszystkim pieniędzy

Pozytywną opinię OUG uzyskał Projekt Zagospodarowania Złoża oraz uchwalono zmianę Studium i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z jednoznacznym wpisem dopuszczającym działalność górniczą.

Na planowane wydobycie węgla koksującego w rejonie Nowej Rudy czeka gospodarka Unii Europejskiej i polski przemysł. Jesteśmy na ostatniej prostej formalno-prawnej części inwestycji.  

Jakie mają być główne parametry kopalni i ile ma kosztować jej budowa?


- Koszt budowy kopalni koło Nowej Rudy ma wynieść około 130 milionów dolarów. Należy przypomnieć, że węgiel o zbliżonych parametrach do tego, jaki chcemy wydobywać koło Nowej Rudy, sprowadza się do Polski nawet i z dalekiej Australii.

Zatrudnienie ma wynosić około 1300 osób, natomiast roczne wydobycie około 1,5-1,7 mln ton. Będziemy wzbogacać ten węgiel, a zatem na sprzedaż będzie około 1,3 mln ton surowca.

 

 

 

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018