Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Metan ogrzeje szkołę. Dzięki Jastrzębskiej Spółce Węglowej

Autor:  wnp.pl (JD)  |  12-01-2018 10:16
Jastrzębska Spółka Węglowa zobowiązała się do uruchomienia specjalnego punktu dystrybucyjnego i dostawy gazu. Metan, jako źródło energii, trafi do Szkoły Podstawowej nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju.

  • Porozumienie w tej sprawie podpisali: Daniel Ozon, prezes zarządu JSW, wraz z Arturem Dyczko, zastępcą prezesa zarządu ds. strategii i rozwoju, a także Roman Foksowicz i Janusz Buda, zastępcy prezydenta miasta Jastrzębia-Zdroju.
  • Jastrzębska Spółka Węglowa zobowiązała się do uruchomienia specjalnego punktu dystrybucyjnego i dostawy gazu.
  • Najważniejsze prace zmierzające do uruchomienia instalacji grzewczej zostaną przeprowadzone podczas ferii zimowych. 

Na podstawie porozumienia, JSW zobowiązuje się do uruchomienia punktu dystrybucyjnego i zapewnienie dostawy gazu, natomiast Miasto Jastrzębie-Zdrój bierze na siebie uregulowanie opłat za zakup paliwa.
Fot..jastrzebie.pl

Sposób pozyskiwania gazu i transportowania go do szkoły będzie dosyć prosty. Jastrzębska Spółka Węglowa zbuduje infrastrukturę, która umożliwi wykorzystanie gazu z mobilnych wiązek butli. Odbędzie się to poprzez zabudowę dystrybutora dwuwężowego umożliwiającego swobodne podłączenie i zabudowę urządzenia pozwalającego na załadunek i rozładunek butli z gazem. Istniejąca instalacja w jastrzębskiej podstawówce zostanie przystosowana tak, aby mogła być zasilana gazem. 

- Cieszę się, że mieszkańcy dostaną gotowy produkt, który doskonale wpisuje się w strategię zarówno Jastrzębskiej Spółki Węglowej, jak i miasta Jastrzębie-Zdrój. Chodzi o ekologiczne źródło energii, a takim niewątpliwie jest metan - zaznacza Artur Dyczko, zastępca prezesa zarządu ds. strategii i rozwoju.

Podpisanie porozumienia było możliwe dzięki zaangażowaniu miasta.

- Mamy świadomość, że JSW jest światowym liderem w zakresie technologii, natomiast nasze szkoły kształcą przyszłe kadry, niezbędne dla strategicznego rozwoju spółki. Właśnie na takiej, obustronnej współpracy, można opierać przyszłość - podkreśla Łukasz Kasza, przewodniczący Rady Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.

Na podstawie porozumienia, JSW zobowiązuje się do uruchomienia punktu dystrybucyjnego i zapewnienie dostawy gazu, natomiast Miasto Jastrzębie-Zdrój bierze na siebie uregulowanie opłat za zakup paliwa. Podpisane porozumienie zakłada również współpracę w sprawie dostarczania metanu, także na potrzeby innych miejskich budynków.

Czytaj też: Jak zagospodarowywać i zarabiać na metanie z kopalń?

Przypomnijmy, że JSW zaangażowała się w program Geo-Metan przewidujący wydobywanie metanu przed fedrunkiem węgla. Dzięki temu można będzie uzyskać efekty ekonomiczne oraz przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa pracy w kopalniach. 11 stycznia 2018 roku prezesi Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Polskiej Grupy Górniczej, Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Tauronu podpisali w tej sprawie list intencyjny.

Metan jest obecny we wszystkich zagłębiach węglowych spółki, jednak najwięcej jest go w śląskich kopalniach. Początkowo metan traktowano jako odpad, jednak jest to gaz, który coraz częściej postrzegany jest jako cenny surowiec. Nadal jednak znaczna jego część trafia do atmosfery, co zwiększa efekt cieplarniany.

Daniel Ozon, prezes zarządu JSW, wskazał, że nie ma węgla koksowego bez metanu. - Wszystkie nasze kopalnie mają najwyższy poziom zagrożenia metanowego - przypomniał. - Pracujemy nad maksymalnym wykorzystaniem naszych kombajnów. Jeśli zawartość metanu jest za wysoka, to wydobycie trzeba wstrzymać. Bez odmetanowania nie można prowadzić produkcji na odpowiednim poziomie. A zatem odmetanowanie przedeksploatacyjne może przynieść wiele korzyści - dodaje.

Zobacz również: Geo-Metan. Rusza wielki program zagospodarowania metanu

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018