Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Chiński import znów rósł szybciej, niż eksport

Autor:  Wnp.pl (PS)  |  12-01-2018 12:01
W 2017 roku obroty handlu zagranicznego Chin miały wartość 34,03 bilionów juanów (5,24 bln USD) i wzrosły o 14,2 proc. w porównaniu z 2016 r. - poinformowała oficjalnie Główna Administracja Celna (GAC).

Chiński eksport wzrósł o 10,8 procent, do 15,33 bln juanów, podczas gdy import wzrósł o 18,7 procent - do 12,46 bln junanów.

Nadwyżka Chin w wymianie towarowej z zagranicą maleje, ale nadal gros krajów ma z nimi ujemne saldo handlowe
Fot. Shutterstock.

Nadwyżka w obrotach towarowych  w 2017 r.zmniejszyła się o 14,2 proc. do 2,87 bln juanów (442,4 mld USD). Był to kolejny rok zmniejszania się tej nadwyżki (z 3,3 bln juanów w 2016 r.). Jednak nadal tylko nieliczne kraje osiągają dodatnie saldo wymiany towarowej z Chinami.

Patrz też: EEC 2017: eksport do Chin ciągle pozostaje problemem

Tak duży wzrost wymiany towarowej Huang Songping, rzecznik prasowy GAC przypisał globalnemu ożywieniu gospodarczemu, rosnącym cenom surowców, dalszemu wzrostowi PKB Chin oraz rozwojowi krajów wzdłuż Jednego Pasa i Drogi (nowego Jedwabnego Szlaku).

Wśród trzech głównych partnerów gospodarczych Chin pozostały: Unia Europejska, Stany Zjednoczone oraz kraje ASEAN. Spośród nich, najbardziej wzrósł eksport do USA (o 15,2 proc.), co podkreśla m.in. China.Daily.

Przypomnijmy, że po zmianie administracji USA rok ubiegły zapowiadał się znacznymi ograniczeniami w imporcie, szczególnie z Chin, co – jak wskazują dane - nie znalazło odzwierciedlenia.

W wymianie towarowej Chin udział zwiększyły przedsiębiorstwa prywatne, jednak GAC nie podaje ich udziału.

Podkreśla ona natomiast, że dynamika eksportu słabiej rozwiniętych regionów Chin Środkowych i Zachodnich wyprzedziła wzrost eksportu z prowincji silniej rozwiniętych, do czego w dużym stopniu przyczynia się transport kolejowy NJS.

Jak powiedział podczas konferencji prasowej Huang, w tym roku Chinom trudno będzie utrzymać dwucyfrowe tempo wzrostu wymiany towarowej, ze względu na wysoką bazę porównawczą i występowanie wielu czynników negatywnych.

Badania GAC wskazują, że od grudnia ub. roku spadła liczba nowych zamówień eksportowych.

Patrz też: Duży wzrost polskiego eksportu do Chin.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018