Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

W 2017 r. najlepiej na GPW zarobili posiadacze akcji spółek odzieżowych

Autor:  wnp.pl(KW)  |  12-01-2018 11:33
Ubiegły rok przyniósł wysokie zyski z inwestycji giełdowych. Najwięcej zarobili akcjonariusze sektora odzieżowego. Drugi w kolejności był WIG Banki.

Na koniec 2017 roku na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych były notowane 432 spółki krajowe o kapitalizacji blisko 671 mld zł oraz 50 spółek zagranicznych, których wartość rynkowa stanowiła 708,9 mld zł. 

Z kolei najgorzej w 2017 roku poradziły sobie na GPW spółki motoryzacyjne i budownictwo.
Fot. PTWP

W grudniu ubiegłego roku wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń była o 23,8 proc. niższa niż rok wcześniej i wyniosła 16,4 mld zł.

W 2017 roku na głównym rynku GPW zadebiutowało 13 spółek, z czego 6 spółek zostało przeniesionych z rynku NewConnect.

Z analizy Jana Mazurka, eksperta BCC ds. rynku kapitałowego wynika, że najgorzej w ubiegłym roku poradziły sobie spółki motoryzacyjne i budownictwo. Po WIG Banki to paliwa i górnictwo były zyskownymi branżami na GPW. 

źródło: opracowanie własne BCC
źródło: opracowanie własne BCC


W ciągu ubiegłego roku indeks WIG20 wzrósł o 26,4 proc., a indeks WIG wzrósł o 23,2 proc. W ciągu całego ubiegłego roku wzrosło 10 spośród 14 indeksów sektorowych.

Najwięcej zyskał WIG-Clothes, tj. 45,1 proc., głównie za sprawą dużego wzrostu notowań akcji
spółek LPP SA oraz CCC SA.

Natomiast największy spadek odnotował indeks WIG-Food – 12,7 proc., do czego w największej
mierze przyczynił się spadek notowań Kernel SA. oraz Astarta SA.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018