Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Będzie opóźnienie realizacji projektu EFRA Grupy Lotos

Autor:  wnp.pl (Piotr Apanowicz)  |  12-01-2018 17:09  |  aktualizacja: 12-01-2018 17:10
Zarząd Grupy Lotos poinformował o urzeczywistnieniu się ryzyka niedotrzymania terminu uzyskania pełnej gotowości operacyjnej instalacji koksowania (DCU), kluczowej instalacji powstającej w ramach projektu EFRA.

  • Grupa Lotos poinformowała o opóźnieniu w realizacji najważniejszej instalacji wchodzącej w skład projektu EFRA.
  • Spółka nie podaje, jak duże będzie opóźnienie przy uruchomieniu instalacji opóźnionego koksowania. Budowa całego projektu EFRA miała się zakończyć w I kwartale 2018 roku.
  • W związku z opóźnieniem pełne efekty ekonomiczne inwestycji nie pojawią się w wynikach za 2018 rok.

Najważniejsza instalacja projektu EFRA powstanie później niż zakładano
Fot. mat. prasowe

Oznacza to, że spodziewane efekty ekonomiczne wynikające z eksploatacji instalacji projektu EFRA nie pojawią się w pełnej zakładanej wysokości w skonsolidowanych wynikach finansowych za 2018 rok.

Koncern przekonuje, że przesunięcie w czasie zakończenia projektu EFRA nie wpłynie w negatywny sposób na bieżącą kondycję finansową spółki. Nie informuje natomiast, jak duże będzie opóźnienie.

Podstawowe instalacje projektu EFRA realizowane są w ramach kontraktów według formuły „pod klucz” przez włoską firmę KT (Kinetics Technology).

Czytaj też Projekt EFRA Lotosu gotowy niemal w 80 proc.

W opublikowanym w październiku ub.r. komentarzu do wyników finansowych za trzeci kwartał 2017 r. zarząd Lotosu przekazał, że główny wykonawca poinformował o ryzyku niedotrzymania umownego terminu uzyskania statusu RFSU (ang. Ready For Start Up), tj. gotowości do uruchamiania głównej instalacji projektu EFRA. Niezwłocznie po tym fakcie zarząd Lotosu podjął decyzje korporacyjne (w zakresie możliwym do przeprowadzenia po stronie firmy), aby wesprzeć głównego wykonawcę. Obie strony są w stałym kontakcie i prowadzą rozmowy dotyczące wdrażania niezbędnych działań.

Spółka informuje, że postęp realizacji całego projektu EFRA wyniósł na koniec grudnia 90 proc. Do tej pory zmodernizowano lub wybudowano, a następnie przekazano do prób i testów następujące instalacje i obiekty: budynek zasilania elektrycznego dla nowych instalacji (GPZ4), chłodnie wentylatorowe układu wody chłodniczej, instalacja odsiarczania oleju napędowego, instalacja produkcji tlenu (OGU), instalacja regeneracji aminy i stripera wód kwaśnych, instalacje odzysku siarki, instalacja sprężonego powietrza, połączenia między-obiektowe (rurociągi) - pierwsza grupa.

Czytaj również Projekt EFRA coraz mniej wyprzedza harmonogram.

Projekt EFRA (Efektywna Rafinacja) to budowa kilku nowych instalacji rafineryjnych oraz rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji i obiektów, dzięki którym znacznie pogłębi się przerób ropy naftowej w gdańskiej rafinerii. W ten sposób Grupa Lotos będzie mogła wytworzyć dodatkowe 900 tys. ton wysokomarżowych produktów (głównie oleju napędowego oraz paliwa lotniczego) z tej samej ilości przerabianej ropy naftowej oraz znacznie zredukuje produkcję ciężkiego oleju opałowego, równocześnie dostosowując produkcję asfaltów do bieżącego, sezonowego zapotrzebowania rynku. Powstanie również nowy produkt - koks naftowy.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018