Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Poznań ogłosił przetarg ws. budowy tramwaju na Naramowice

Autor:  PAP/rs  |  12-01-2018 17:11
Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły w piątek przetarg na wykonanie badań weryfikujących w terenie oraz aktualizację mapy zasadniczej w celu opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy trasy tramwajowej na Naramowice.

  • Zakres rzeczowy ujęty w zamówieniu obejmuje badania terenowe wraz z aktualizacją mapy zasadniczej.
  • Prace budowlane związane z powstaniem nowej linii tramwajowej na Naramowice mają się rozpocząć w połowie tego roku.
  • Koszt przedsięwzięcia przekracza 264 mln zł z czego prawie 110 mln zł pochodzi z otrzymanego pod koniec grudnia dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Prace budowlane związane z powstaniem nowej linii tramwajowej na Naramowice mają się rozpocząć w połowie tego roku.
Fot. Shutterstock.com

Informacje o ogłoszeniu przetargu przekazał prezes Poznańskich Inwestycji Miejskich (PIM) Paweł Śledziejowski. Jak tłumaczył, "zakres rzeczowy ujęty w zamówieniu, obejmuje badania terenowe wraz z aktualizacją mapy zasadniczej, w celu umożliwienia Zamawiającemu prawidłowego opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji, w oparciu o aktualne dane dotyczące infrastruktury podziemnej i naziemnej, ukształtowania terenu oraz innych potencjalnych przeszkód naziemnych i podziemnych".

Podkreślił, że obszar działań będących przedmiotem zamówienia znajduje się w północnej części Poznania i obejmuje teren wzdłuż ul. Naramowickiej od skrzyżowania ulic Słowiańska/Szelągowska/Wilczak do ul. Błażeja.

- W tym miejscu należy zaznaczyć, że w rejonie skrzyżowania ulic Naramowicka/Lechicka projektowany jest węzeł drogowy "Naramowicka", który w kierunku zachodnim sięga do ul. Murawa natomiast wschodnim, do miejsca gdzie dzisiejsza ul. Lechicka rozszerza się na dwie jezdnie. Od węzła "Naramowicka" zakres objęty aktualizacją mapy zasadniczej, w odniesieniu do ul. Naramowickiej przesuwa się na zachód i obejmuje obszar pod projektowaną ul. Nowa Naramowicka wraz z trasą tramwajową - wskazał.

Dodał, że w ramach zadania wykonane zostaną m.in. badania rzeczywistego położenia i rzędnych nieoznaczonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych oraz badania georadarem i radiodetektorem. Czas na złożenie ofert potrwa do 23 stycznia tego roku.

Prace budowlane związane z powstaniem nowej linii tramwajowej na Naramowice mają się rozpocząć w połowie tego roku. Trasa o długości 3,27 km będzie prowadzić od pętli tramwajowej Wilczak wzdłuż ul. Naramowickiej i planowanej ul. Nowej Naramowickiej do przystanku czołowego w sąsiedztwie ul. Błażeja.

W ramach inwestycji przewidywany jest także remont odcinka ul. Naramowickiej od ul. Serbskiej do ul. Lechickiej oraz budowa ul. Nowej Naramowickiej od ul. Łużyckiej do ul. Nowej Stoińskiego. Łącznie powstanie 7,5 km nowych dróg.

Poza budową torowiska tramwajowego i ul. Nowej Naramowickiej planowana jest także budowa wiaduktu nad ul. Lechicką, sieci trakcyjnej, nowych przystanków, parkingów rowerowych oraz instalacja monitoringu.

Koszt przedsięwzięcia przekracza 264 mln zł z czego prawie 110 mln zł pochodzi z otrzymanego pod koniec grudnia dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Na tegoroczne prace w ramach tej inwestycji przeznaczono w budżecie miasta 19 mln zł. Inwestycja ma być gotowa w 2022 r.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018