Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

PGE: wyniki testów wskazują na utratę bilansowej wartości aktywów w wysokości 807 mln zł

Autor:  wnp.pl ( ICH)  |  12-01-2018 19:11  |  aktualizacja: 15-01-2018 06:50
Wyniki testów przeprowadzonych przez PGE wskazują na utratę bilansowej wartości wybranych rzeczowych aktywów trwałych w segmentach Energetyki Konwencjonalnej oraz Energetyki Odnawialnej w łącznej wysokości ok. 807 mln zł – poinformowała PGE.

PGE poinformowała, że zakończone zostały główne prace nad testami na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych zgodnie z wymogami MSR 36. O rozpoczęciu testów PGE informowała w grudniu ub.r.

Farma wiatrowa Karnice należąca do grupy PGE
Fot. mat. pras PGE

- Wyniki testów przeprowadzonych przez PGE wskazują na utratę bilansowej wartości wybranych rzeczowych aktywów trwałych w segmentach Energetyki Konwencjonalnej oraz Energetyki Odnawialnej w łącznej wysokości ok. 807 mln złotych – podała PGE.

Czytaj także: Henryk Baranowski, PGE: Po przejęciu aktywów EDF dysponujemy bardziej zrównoważonym miksem produktowym

Ponadto PGE poinformowała, że w szczególności utrata wartości bilansowej dotyczy Elektrowni Szczecin (473 mln złotych) oraz wybranych aktywów wiatrowych (110 mln złotych) i wynika ze zmiany otoczenia prawnego w zakresie systemów wsparcia OZE.

- W związku z powyższym stosowny odpis aktualizujący wartość aktywów trwałych zostanie uwzględniony w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym PGE za 2017 r. – poinformowała PGE.

Zgodnie z przyjętą w PGE polityką rachunkowości odpisy aktualizujące wartość bilansową rzeczowych aktywów trwałych nie mają wpływu na wysokość raportowanego zysku EBITDA.

Czytaj również: Wojciech Dąbrowski: Zakładamy, że aktywa przenoszone z PGE GiEK staną się oddziałami PGE Energia Ciepła

PGE poinformowała, że prezentowana powyżej wartość odpisów ma charakter szacunkowy, nie była jeszcze przedmiotem badania przez biegłego rewidenta i może ulec zmianie.

Ostateczny wynik testów i wartość odpisu aktualizującego zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym PGE za 2017 r., które zostanie opublikowane 6 marca 2018 r.

W okresie styczeń-wrzesień 2017 grupa PGE osiągnęła zysk EBITDA w wysokości ponad 6 mld zł , czyli o 28 proc. większy niż w analogicznym okresie 2016 r. rok temu i zarobiła netto blisko 3 mld zł, co było wynikiem lepszym o 146 proc. niż w analogicznym okresie 2016.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018