Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Marcin Macewicz pełni obowiązki prezesa Seleny FM

Autor:  wnp.pl ( ICH)  |  12-01-2018 19:45  |  aktualizacja: 12-01-2018 20:01
Rada nadzorcza Seleny FM podjęła uchwałę, na podstawie której z dniem 12 stycznia 2018 roku powierzyła Marcinowi Macewiczowi pełnienie obowiązków prezesa zarządu spółki do czasu powołania prezesa zarządu.

Marcin Macewicz związany jest z grupą Selena od 1994 roku. Funkcję członka zarządu Seleny FM pełni od dnia 1 października 2014 r., a od 30 stycznia 2017 r. jest wiceprezesem zarządu spółki ds. sprzedaży i marketingu.

Fot. Selena

Niedawno, 5 stycznia 2018 roku, ze stanowiska prezesa Selena FM zrezygnował Jean-Noël Fourel. Jako przyczynę rezygnację Jean-Noël Fourel wskazał powody osobiste.

- Jean-Noël Fourel wraz ze złożoną rezygnacją wypowiedział umowę o zarządzanie z zachowaniem okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na dzień 31 lipca 2018 r. W okresie wypowiedzenia Pan Jean-Noël Fourel będzie kontynuował swoją pracę w spółce – informowała Selena.

Selena FM jest notowaną na GPW w Warszawie spółką holdingową grupy Selena wyspecjalizowanej w produkcji chemii budowlanej. Grupa jest m.in. jednym z trzech największych producentów piany poliuretanowej na świecie. Dostarcza też kleje, uszczelniacze i systemy ociepleń budynków.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018