Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Ministerstwo Finansów uwzględni podatki ws. strategii dla rynku kapitałowego

Autor:  PAP/PSZ  |  16-01-2018 11:06
Strategia rozwoju rynku kapitałowego zawierać będzie analizę wpływu podatków na ten rynek; analiza ta i płynące z niej wnioski stanowić będą podstawę do ewentualnych działań regulacyjnych w tym zakresie - poinformował wiceminister finansów Paweł Gruza w odpowiedzi na interpelację poselską.

Ministerstwo Finansów przystąpiło, we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, w październiku 2017 roku do opracowania spójnej i kompleksowej strategii rozwoju rynku kapitałowego.

Resort finansów przygotowuje strategię rozwoju rynku kapitałowego.
Fot. Fotolia

Jak oznajmił Gruza, zgodnie z przyjętymi założeniami, strategia będzie składać się z trzech zasadniczych części:

- analizy problemów, jakie dotykają polski rynek kapitałowy i funkcjonujące na nim podmioty;

- rekomendacji, tj. wskazania konkretnych działań, niezbędnych do przezwyciężenia tych barier;

- właściwej strategii wytyczającej dla rządu długoterminowe cele w zakresie zmian regulacyjnych i instytucjonalnych mających wzmocnić polski rynek kapitałowy.

"Zakłada się, iż przygotowywany dokument zawierał będzie również analizę wpływu obowiązujących zasad opodatkowania dochodów z inwestycji na rozwój krajowego rynku kapitałowego. Dokonana analiza i wypływające z niej wnioski stanowić będą podstawę do ewentualnych działań regulacyjnych w tym zakresie" - napisał Gruza.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019