Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

MFW skorygował prognozy dla największych gospodarek świata

Autor: PAP/PSZ
Dodano: 23-01-2018 07:28

Według opublikowanej przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy nowej edycji globalnej prognozy gospodarczej World Economic Outlook, światowa produkcja dóbr i usług wzrośnie w 2018 i 2019 roku po 3,9 proc.

W porównaniu z poprzednią edycją z października ubiegłego roku oznacza to w obu przypadkach wskaźnik o 0,2 punktu procentowego wyższy. Ubiegłoroczny globalny wzrost gospodarczy MFW ocenia na 3,7 proc.

MFW oczekuje, że na skutek reform podatkowych w Stanach Zjednoczonych ich produkt krajowy brutto zwiększy się w 2018 roku o 2,7 proc., podczas gdy prognoza z października mówiła o tylko 2,3 proc. W roku 2019 wskaźnik ten ma się obniżyć do 2,5 proc.

Spośród państw strefy euro w porównaniu z październikiem podniesiono spodziewany tegoroczny wzrost gospodarczy dla Niemiec do 2,3 proc. i dla Włoch do 1,4 proc., natomiast w odniesieniu do Hiszpanii obniżono go o 0,1 punktu procentowego, do 2,4 proc. - co odzwierciedla skutki konfliktu politycznego wokół Katalonii. Na rok 2019 przewiduje się wzrost PKB tych krajów odpowiednio o 2,0 proc., 1,1 proc. i 2,1 proc.

Czytaj także: Kraj zadłużony po uszy. Dziesiątki miliardów euro to wciąż za mało

W rezultacie skorygowania w górę nowe spodziewane wskaźniki wzrostu gospodarczego Japonii to 1,2 proc. w roku 2018 i 0,9 proc. w roku 2019. Takie same jak w październiku są natomiast prognozy dla Chin, których PKB ma się zwiększyć o 6,6 proc. w roku bieżącym i o 6,4 proc. w roku przyszłym.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020