Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Janusz Steinhoff: Nie utrzymamy dominacji paliw stałych

Autor: wnp.pl (Zbigniew Konarski)
Dodano: 29-01-2018 11:50

Skoro Unia stanowczo zmierza ku realizacji celów klimatycznych, to czy może przyjąć do wiadomości, że Polska dziś jeszcze nie może zmieścić się w założonych przez Komisję Europejską kryteriach? Ewentualny kompromis byłby przecież zgodą na spowolnienie procesu powstrzymywania zmian klimatycznych. Jak więc my powinniśmy spoglądać na ten konflikt?

- Przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że to my jesteśmy Unią Europejską - przypomina były premier i minister gospodarki Janusz Steinhoff. - Nie możemy więc rozmawiać z Brukselą „my - oni”.

Jednak, co też podkreśla Janusz Steinhoff - Polska jest krajem specyficznym. W obecnym miksie energetycznym dominują paliwa stałe, czyli węgiel kamienny i brunatny. Nie mamy jeszcze energetyki jądrowej. Poziom mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii jest niższy od średniej unijnej.

- Musimy zatem szukać kompromisu, czy też raczej: optymalnego rozwiązania, które jednak uwzględniałoby założenia pakietu energetyczno-klimatycznego. Oczywiście czeka nas dywersyfikacja nośników energii - konstatuje Steinhoff. - Nie utrzymamy dominacji paliw stałych. Zresztą nie ma nawet takiej potrzeby. Pamiętajmy, że w Polsce zmniejsza się wydobycie węgla.

Zmiana miksu jest nieuchronna.

- Czekamy więc na podstawowy w tej materii dokument, nad którym wciąż pracuje rząd: na politykę energetyczną państwa do roku 2050.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019